Δίκαιο Εταιρικής Διακυβέρνησης
Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4706/2020
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-796-6
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 7/2022
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 29/1/2024
€ 79.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, Ψηφιακό αρχείο γενικά
608 σελ.
Add: 2022-07-29 18:01:10 - Upd: 2023-02-10 13:03:22