Δίκαιο Εταιρικής Διακυβέρνησης
Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4706/2020
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-796-6
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 7/2022
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 79.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
608 σελ.

Add: 2022-07-29 18:01:10 - Upd: 2024-05-23 16:46:52