Βενιέρης, Ιάκωβος Ε.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Η ίδρυση της ΑΕ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Αγωγές & Αιτήσεις Ανώνυμης Εταιρείας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Υποδείγματα Εμπορικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Δίκαο Προσωπικών Εταιριών Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Festschrift für Professor Nikolaos K. Klamaris - ΙΙ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Αγωγές & Αιτήσεις Ανώνυμης Εταιρίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Αγωγές & Αιτήσεις Ανώνυμης Εταιρίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Τραπεζικός Καταναλωτής Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Τραπεζικός Καταναλωτής Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Εφαρμογή του Ν3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Εφαρμογή του Ν3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Εμπορική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Εμπορική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Εμπορική Νομοθεσία 4η έκδοση 2014 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2013 Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Εφαρμογή του Ν 3869/2010 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2009 Η εξαγορά μετοχών της μειοψηφίας στην ΑΕ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Η εξαγορά μετοχών της μειοψηφίας στην ΑΕ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2006 ΣΔΙΤ: Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2005 Κοινοτικά πιστωτικά ιδρύματα Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Πρόωρη εξόφληση δανείου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Τιτλοποίηση απαιτήσεων σύμφωνα με το Ν. 3156/2003 υπό το πρίσμα και της διεθνούς πρακτικής Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Πρόωρη εξόφληση δανείου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Η ίδρυση της ΑΕ Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Αγωγές & Αιτήσεις Ανώνυμης Εταιρείας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Υποδείγματα Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Δίκαο Προσωπικών Εταιριών Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Festschrift für Professor Nikolaos K. Klamaris - ΙΙ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Αγωγές & Αιτήσεις Ανώνυμης Εταιρίας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Αγωγές & Αιτήσεις Ανώνυμης Εταιρίας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Τραπεζικός Καταναλωτής Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Τραπεζικός Καταναλωτής Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Εφαρμογή του Ν3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Εφαρμογή του Ν3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Εμπορική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Εμπορική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Εμπορική Νομοθεσία 4η έκδοση 2014 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2013 Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Εφαρμογή του Ν 3869/2010 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2009 Η εξαγορά μετοχών της μειοψηφίας στην ΑΕ Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Η εξαγορά μετοχών της μειοψηφίας στην ΑΕ Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2006 ΣΔΙΤ: Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2005 Κοινοτικά πιστωτικά ιδρύματα Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Πρόωρη εξόφληση δανείου Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Τιτλοποίηση απαιτήσεων σύμφωνα με το Ν. 3156/2003 υπό το πρίσμα και της διεθνούς πρακτικής Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Πρόωρη εξόφληση δανείου Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη PDF