Βενιέρης, Ιάκωβος Ε.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Ανώνυμες Εταιρίες - Τόμος Ι - Άρθρα 1-76 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2023 Νομικά ζητήματα από τη λύση της Σύμβασης Διανομής Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Νομικά ζητήματα από τη λύση της Σύμβασης Διανομής Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Οψεις του νέου δικαίου της αφερεγγυότητας : (Ν 4738/2020) Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Οψεις του νέου δικαίου της αφερεγγυότητας : (Ν 4738/2020) Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Η προστασία μετόχων και τρίτων στη συγχώνευση μεταξύ ΑΕ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Η προστασία μετόχων και τρίτων στη συγχώνευση μεταξύ ΑΕ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Δίκαιο Σημάτων - Ερμηνεία κατ’ άρθρο του Ν. 4679/2020 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων : Πανεπιστημιακές παραδόσεις Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων : Θεωρητική ανάλυση-Πρακτική Εφαρμογή-Παραδείγματα Επιμέλεια κειμένου , Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Η ίδρυση της ΑΕ : Από την Κρατική Αδειοδότηση στην Υπηρεσία Μίας Στάσης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Αγωγές & Αιτήσεις Ανώνυμης Εταιρείας : Ερμηνεία - Υποδείγματα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Υποδείγματα Εμπορικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Δίκαο Προσωπικών Εταιριών : Ερμηνεία κατ' άρθρον (άρθ. 249-294 Ν 4072/2012) Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Festschrift für Professor Nikolaos K. Klamaris - ΙΙ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Αγωγές & Αιτήσεις Ανώνυμης Εταιρίας : Ερμηνεία-Υποδείγματα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Αγωγές & Αιτήσεις Ανώνυμης Εταιρίας : Ερμηνεία-Υποδείγματα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Τραπεζικός Καταναλωτής Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Τραπεζικός Καταναλωτής Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Εφαρμογή του Ν3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Εφαρμογή του Ν3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Εμπορική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Εμπορική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Εμπορική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας : 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας : 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα : Εφαρμογή του Ν 3869/2010 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Εφαρμογή του Ν 3869/2010 : Για τα υπερχεωμένα φυσικά πρόσωπα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2009 Η εξαγορά μετοχών της μειοψηφίας στην ΑΕ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Η εξαγορά μετοχών της μειοψηφίας στην ΑΕ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2006 ΣΔΙΤ: Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα : Το συμβατικό πλαίσιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2005 Κοινοτικά πιστωτικά ιδρύματα : Εγκατάσταση μέσω υποκαταστημάτων - Παροχή υπηρεσιών - Εποπτεία στα κράτη μέλη Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Πρόωρη εξόφληση δανείου : Μετά την ΑΠ 430/2005 Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Τιτλοποίηση απαιτήσεων σύμφωνα με το Ν. 3156/2003 υπό το πρίσμα και της διεθνούς πρακτικής Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Πρόωρη εξόφληση δανείου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Ανώνυμες Εταιρίες - Τόμος Ι - Άρθρα 1-76 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2023 Νομικά ζητήματα από τη λύση της Σύμβασης Διανομής Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Νομικά ζητήματα από τη λύση της Σύμβασης Διανομής Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Η προστασία μετόχων και τρίτων στη συγχώνευση μεταξύ ΑΕ Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Η προστασία μετόχων και τρίτων στη συγχώνευση μεταξύ ΑΕ Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Δίκαιο Σημάτων - Ερμηνεία κατ’ άρθρο του Ν. 4679/2020 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2021 Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων : Θεωρητική ανάλυση-Πρακτική Εφαρμογή-Παραδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Η ίδρυση της ΑΕ : Από την Κρατική Αδειοδότηση στην Υπηρεσία Μίας Στάσης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Αγωγές & Αιτήσεις Ανώνυμης Εταιρείας : Ερμηνεία - Υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Υποδείγματα Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Δίκαο Προσωπικών Εταιριών : Ερμηνεία κατ' άρθρον (άρθ. 249-294 Ν 4072/2012) Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Festschrift für Professor Nikolaos K. Klamaris - ΙΙ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Αγωγές & Αιτήσεις Ανώνυμης Εταιρίας : Ερμηνεία-Υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Αγωγές & Αιτήσεις Ανώνυμης Εταιρίας : Ερμηνεία-Υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Τραπεζικός Καταναλωτής Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Τραπεζικός Καταναλωτής Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Εφαρμογή του Ν3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Εφαρμογή του Ν3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Εμπορική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Εμπορική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Εμπορική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2013 Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα : Εφαρμογή του Ν 3869/2010 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Εφαρμογή του Ν 3869/2010 : Για τα υπερχεωμένα φυσικά πρόσωπα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2009 Η εξαγορά μετοχών της μειοψηφίας στην ΑΕ Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2009 Η εξαγορά μετοχών της μειοψηφίας στην ΑΕ Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 ΣΔΙΤ: Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα : Το συμβατικό πλαίσιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2005 Κοινοτικά πιστωτικά ιδρύματα : Εγκατάσταση μέσω υποκαταστημάτων - Παροχή υπηρεσιών - Εποπτεία στα κράτη μέλη Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Πρόωρη εξόφληση δανείου : Μετά την ΑΠ 430/2005 Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Τιτλοποίηση απαιτήσεων σύμφωνα με το Ν. 3156/2003 υπό το πρίσμα και της διεθνούς πρακτικής Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Πρόωρη εξόφληση δανείου Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων : Πανεπιστημιακές παραδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων : Θεωρητική ανάλυση-Πρακτική Εφαρμογή-Παραδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Οψεις του νέου δικαίου της αφερεγγυότητας : (Ν 4738/2020) Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Οψεις του νέου δικαίου της αφερεγγυότητας : (Ν 4738/2020) Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας : 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας : 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο