Βενιέρης, Ιάκωβος Ε.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Δίκαιο Σημάτων - Ερμηνεία κατ’ άρθρο του Ν. 4679/2020 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων : Πανεπιστημιακές παραδόσεις Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων : Θεωρητική ανάλυση-Πρακτική Εφαρμογή-Παραδείγματα Συγγραφέας , Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Η ίδρυση της ΑΕ : Από την Κρατική Αδειοδότηση στην Υπηρεσία Μίας Στάσης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Αγωγές & Αιτήσεις Ανώνυμης Εταιρείας : Ερμηνεία - Υποδείγματα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Υποδείγματα Εμπορικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Δίκαο Προσωπικών Εταιριών : Ερμηνεία κατ' άρθρον (άρθ. 249-294 Ν 4072/2012) Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Festschrift für Professor Nikolaos K. Klamaris - ΙΙ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Αγωγές & Αιτήσεις Ανώνυμης Εταιρίας : Ερμηνεία-Υποδείγματα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Αγωγές & Αιτήσεις Ανώνυμης Εταιρίας : Ερμηνεία-Υποδείγματα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Τραπεζικός Καταναλωτής Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Τραπεζικός Καταναλωτής Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Εφαρμογή του Ν3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Εφαρμογή του Ν3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Εμπορική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Εμπορική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Εμπορική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας : 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας : 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2013 Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα : Εφαρμογή του Ν 3869/2010 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Εφαρμογή του Ν 3869/2010 : Για τα υπερχεωμένα φυσικά πρόσωπα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2009 Η εξαγορά μετοχών της μειοψηφίας στην ΑΕ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Η εξαγορά μετοχών της μειοψηφίας στην ΑΕ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2006 ΣΔΙΤ: Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα : Το συμβατικό πλαίσιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2005 Κοινοτικά πιστωτικά ιδρύματα : Εγκατάσταση μέσω υποκαταστημάτων - Παροχή υπηρεσιών - Εποπτεία στα κράτη μέλη Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Πρόωρη εξόφληση δανείου : Μετά την ΑΠ 430/2005 Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Τιτλοποίηση απαιτήσεων σύμφωνα με το Ν. 3156/2003 υπό το πρίσμα και της διεθνούς πρακτικής Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Πρόωρη εξόφληση δανείου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Δίκαιο Σημάτων - Ερμηνεία κατ’ άρθρο του Ν. 4679/2020 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων : Θεωρητική ανάλυση-Πρακτική Εφαρμογή-Παραδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Η ίδρυση της ΑΕ : Από την Κρατική Αδειοδότηση στην Υπηρεσία Μίας Στάσης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Αγωγές & Αιτήσεις Ανώνυμης Εταιρείας : Ερμηνεία - Υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Υποδείγματα Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Δίκαο Προσωπικών Εταιριών : Ερμηνεία κατ' άρθρον (άρθ. 249-294 Ν 4072/2012) Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Festschrift für Professor Nikolaos K. Klamaris - ΙΙ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Αγωγές & Αιτήσεις Ανώνυμης Εταιρίας : Ερμηνεία-Υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Αγωγές & Αιτήσεις Ανώνυμης Εταιρίας : Ερμηνεία-Υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Τραπεζικός Καταναλωτής Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Τραπεζικός Καταναλωτής Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Εφαρμογή του Ν3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Εφαρμογή του Ν3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Εμπορική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Εμπορική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Εμπορική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2013 Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα : Εφαρμογή του Ν 3869/2010 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Εφαρμογή του Ν 3869/2010 : Για τα υπερχεωμένα φυσικά πρόσωπα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2009 Η εξαγορά μετοχών της μειοψηφίας στην ΑΕ Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Η εξαγορά μετοχών της μειοψηφίας στην ΑΕ Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2006 ΣΔΙΤ: Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα : Το συμβατικό πλαίσιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2005 Κοινοτικά πιστωτικά ιδρύματα : Εγκατάσταση μέσω υποκαταστημάτων - Παροχή υπηρεσιών - Εποπτεία στα κράτη μέλη Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Πρόωρη εξόφληση δανείου : Μετά την ΑΠ 430/2005 Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Τιτλοποίηση απαιτήσεων σύμφωνα με το Ν. 3156/2003 υπό το πρίσμα και της διεθνούς πρακτικής Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Πρόωρη εξόφληση δανείου Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων : Πανεπιστημιακές παραδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων : Θεωρητική ανάλυση-Πρακτική Εφαρμογή-Παραδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας : 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας : 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη PDF