Δίκαο Προσωπικών Εταιριών
Ερμηνεία κατ' άρθρον (άρθ. 249-294 Ν 4072/2012)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-309-9
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 10/2017
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 109.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
1152 σελ.

Add: 2017-11-17 13:54:32 - Upd: 2024-05-23 16:46:52