Δίκαο Προσωπικών Εταιριών
Ερμηνεία κατ' άρθρον (άρθ. 249-294 Ν 4072/2012)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-309-9
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 109.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
1152 σελ.
Add: 2017-11-17 13:54:32 - Upd: 2022-12-06 09:59:17