Μαρίνος, Μιχαήλ - Θεόδωρος Δ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Η σύμβαση προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών : Η Οδηγία 2019/770 μεταξύ δικαίου προστασίας του καταναλωτή, προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας Συγγραφέας , Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2021 Αθέμιτος ανταγωνισμός Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2021 Αθέμιτος ανταγωνισμός Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2020 Η ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2019 Η αφανής εταιρία Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Ebook, Book ‘app’ for iOS
2019 Εμπορική Νομοθεσία : [5η ενημέρωση] Επιστημονική επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2019 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Λαδά Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΝΙΚΟΛΑΟ Θ. ΝΙΚΑ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Δίκαο Προσωπικών Εταιριών : Ερμηνεία κατ' άρθρον (άρθ. 249-294 Ν 4072/2012) Επιμέλεια κειμένου , Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Εμπορική Νομοθεσία : [4η ενημέρωση: Ν. 4416/2016] Επιστημονική επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2016 Εμπορική Νομοθεσία [σε κινητά τεύχη]-74 Νομοθετήματα Επιστημονική επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Δίκαιο διακριτικών γνωρισμάτων : (σήμα, επωνυμία, διακριτικός τίτλος, διασχηματισμός και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα) Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2016 Δίκαιο διακριτικών γνωρισμάτων (σήμα, επωνυμία, διακριτικός τίτλος, διασχηματισμός και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα) Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Κράτος, Οικονομία & Επιχείρηση : 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Κράτος, Οικονομία & Επιχείρηση : 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 20 Χρόνια Εφαρμογής του Ν 2121/1993 για την Πνευματική Ιδιοκτησία και τα Συγγγενικά Δικαιώματα Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 20 Χρόνια Εφαρμογής του Ν 2121/1993 για την Πνευματική Ιδιοκτησία και τα Συγγγενικά Δικαιώματα Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Αθέμιτος ανταγωνισμός (ν. 146/1914) Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2013 Δίκαιο ευρεσιτεχνίας- Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2011 Εμπορική Νομοθεσία-Έκδοση: ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Εξωεταιρικές συμφωνίες μετόχων Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Η ανώνυμη εταιρία μεταξύ εταιρικού και πτωχευτικού δικαίου και δικαίου κεφαλαιογοράς Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Το έργο το Γιώργου Κουμάντου και τα σύγχρονα θέματα της πνευματικής ιδιοκτησίας : Πρακτικά ημερίδας στη μνήμη Γιώργου Κουμάντου, Αθήνα 7 Μαΐου 2010 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2009 Αθέμιτος ανταγωνισμός (ν. 146/1914) Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Ζητήματα από το νέο δίκαιο της ΑΕ Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Ο κανονισμός 772/2004/ΕΚ για τις συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Πώς γράφεται μία φοιτητική και μεταπτυχιακή εργασία : Ένας μικρός οδηγός συγγραφής για φοιτητές νομικής Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Οικονομική εξάρτηση και καταχρηστική εκμετάλλευση Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2008 Το νέο σύστημα εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου Ανταγωνισμού - Ο κανονισμός 1/2003/ΕΚ Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2007 Δίκαιο σημάτων Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Εμπορική νομοθεσία Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2006 Νομοθεσία προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2005 Η διανομή αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Κανονισμός 1400/2002/ΕΚ Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Πνευματική ιδιοκτησία Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2004 Ψηφιακή τεχνολογία και δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2003 Η πρόσβαση σε ενεργειακό δίκτυο - η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2002 Αθέμιτος ανταγωνισμός Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2001 Κοινωνία των πληροφοριών και πνευματική ιδιοκτησία : Η νέα κοινοτική ρύθμιση Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Πνευματική ιδιοκτησία Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Πώς γράφεται μια φοιτητική εργασία Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Αθέμιτος ανταγωνισμός. Δίκαιο διακριτικών γνωρισμάτων : Πρακτικά: Μεθοδολογία επίλυσης Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Απαγορεύσεις ανταγωνισμού : Συγκρούσεις συμφερόντων στις κεφαλαιουχικές εταιρίες Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Η ανάκληση των αποφάσεων της επιτροπής ανταγωνισμού κατά το Ν. 703/1977 Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Το κοινοτικό σήμα : Βασικές ρυθμίσεις του κανονισμού 40/ 1994 Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Λογισμικό νομική προστασία και συμβάσεις Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
1991 Η προστασία των προϊόντων ημιαγωγών (microchips) : Ένα νέο δικαίωμα μεταξύ βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1989 Λογισμικό νομική προστασία και συμβάσεις Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Η σύμβαση προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών : Η Οδηγία 2019/770 μεταξύ δικαίου προστασίας του καταναλωτή, προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2021 Αθέμιτος ανταγωνισμός Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2021 Αθέμιτος ανταγωνισμός Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2020 Η ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2019 Η αφανής εταιρία Σάκκουλας Π. Ν. Ebook, Book ‘app’ for iOS
2019 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Λαδά Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΝΙΚΟΛΑΟ Θ. ΝΙΚΑ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Δίκαο Προσωπικών Εταιριών : Ερμηνεία κατ' άρθρον (άρθ. 249-294 Ν 4072/2012) Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Δίκαιο διακριτικών γνωρισμάτων : (σήμα, επωνυμία, διακριτικός τίτλος, διασχηματισμός και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα) Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2016 Δίκαιο διακριτικών γνωρισμάτων (σήμα, επωνυμία, διακριτικός τίτλος, διασχηματισμός και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα) Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Κράτος, Οικονομία & Επιχείρηση : 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Κράτος, Οικονομία & Επιχείρηση : 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Αθέμιτος ανταγωνισμός (ν. 146/1914) Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2013 Δίκαιο ευρεσιτεχνίας- Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2011 Εξωεταιρικές συμφωνίες μετόχων Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Το έργο το Γιώργου Κουμάντου και τα σύγχρονα θέματα της πνευματικής ιδιοκτησίας : Πρακτικά ημερίδας στη μνήμη Γιώργου Κουμάντου, Αθήνα 7 Μαΐου 2010 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2009 Αθέμιτος ανταγωνισμός (ν. 146/1914) Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Ζητήματα από το νέο δίκαιο της ΑΕ Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Πώς γράφεται μία φοιτητική και μεταπτυχιακή εργασία : Ένας μικρός οδηγός συγγραφής για φοιτητές νομικής Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Δίκαιο σημάτων Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Εμπορική νομοθεσία Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2006 Νομοθεσία προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2005 Η διανομή αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Κανονισμός 1400/2002/ΕΚ Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Πνευματική ιδιοκτησία Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2004 Ψηφιακή τεχνολογία και δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2002 Αθέμιτος ανταγωνισμός Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2001 Κοινωνία των πληροφοριών και πνευματική ιδιοκτησία : Η νέα κοινοτική ρύθμιση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Πνευματική ιδιοκτησία Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Πώς γράφεται μια φοιτητική εργασία Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Αθέμιτος ανταγωνισμός. Δίκαιο διακριτικών γνωρισμάτων : Πρακτικά: Μεθοδολογία επίλυσης Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Απαγορεύσεις ανταγωνισμού : Συγκρούσεις συμφερόντων στις κεφαλαιουχικές εταιρίες Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Η ανάκληση των αποφάσεων της επιτροπής ανταγωνισμού κατά το Ν. 703/1977 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Το κοινοτικό σήμα : Βασικές ρυθμίσεις του κανονισμού 40/ 1994 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Λογισμικό νομική προστασία και συμβάσεις Κριτική Χαρτόδετο
1991 Η προστασία των προϊόντων ημιαγωγών (microchips) : Ένα νέο δικαίωμα μεταξύ βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1989 Λογισμικό νομική προστασία και συμβάσεις Κριτική Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Η σύμβαση προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών : Η Οδηγία 2019/770 μεταξύ δικαίου προστασίας του καταναλωτή, προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2019 Εμπορική Νομοθεσία : [5η ενημέρωση] Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2017 Δίκαο Προσωπικών Εταιριών : Ερμηνεία κατ' άρθρον (άρθ. 249-294 Ν 4072/2012) Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Εμπορική Νομοθεσία : [4η ενημέρωση: Ν. 4416/2016] Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2016 Εμπορική Νομοθεσία [σε κινητά τεύχη]-74 Νομοθετήματα Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Εμπορική Νομοθεσία-Έκδοση: ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Εξωεταιρικές συμφωνίες μετόχων Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Η ανώνυμη εταιρία μεταξύ εταιρικού και πτωχευτικού δικαίου και δικαίου κεφαλαιογοράς Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Ο κανονισμός 772/2004/ΕΚ για τις συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Οικονομική εξάρτηση και καταχρηστική εκμετάλλευση Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2008 Το νέο σύστημα εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου Ανταγωνισμού - Ο κανονισμός 1/2003/ΕΚ Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2003 Η πρόσβαση σε ενεργειακό δίκτυο - η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2001 Κοινωνία των πληροφοριών και πνευματική ιδιοκτησία : Η νέα κοινοτική ρύθμιση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 20 Χρόνια Εφαρμογής του Ν 2121/1993 για την Πνευματική Ιδιοκτησία και τα Συγγγενικά Δικαιώματα Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 20 Χρόνια Εφαρμογής του Ν 2121/1993 για την Πνευματική Ιδιοκτησία και τα Συγγγενικά Δικαιώματα Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο