Δίκαιο ευρεσιτεχνίας-
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-420-542-4
Σάκκουλας Π. Ν., Αθήνα, 2013
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Σκληρόδετο
404 σελ.

Add: 2014-08-07 13:23:31 - Upd: 2021-07-30 16:00:08