Η ανάκληση των αποφάσεων της επιτροπής ανταγωνισμού κατά το Ν. 703/1977
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-232-187-4
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1994
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 2.97 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 128 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00