Σχινάς, Ιωάννης Γ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2006 Κωνσταντίνος Παμπούκης: 45 χρόνια επιστημονικής παρουσίας : Επιστημονική εκδήλωση (7 Μαϊου 2005) Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Ζητήματα εφαρμογής της σύμβασης της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων : Ν. 2532/97: Πρακτικά ημερίδας Εισήγηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Η αύξηση κεφαλαίου στην ΑΕ και ο αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Κώδικας κεφαλαιαγοράς Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Ο κανόνας των βασικών διευκολύνσεων (essential facilities) στο ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο του ανταγωνισμού Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2001 Ελεύθερη πρόσβαση και αποκλειστικότητα : Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Η διαγραφή αποφάσεων γενικής συνελεύσεως από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Η ηλεκτρονική φορτωτική κατά το δίκαιο της θαλάσσιας μεταφοράς Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Η ρήτρα της αμοιβαιότητας στη δεύτερη τραπεζική οδηγία 89/646/ΕΟΚ και οι επιπτώσεις της στον ελληνικό τραπεζικό χώρο Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Ομόρρυθμη εταιρία. Η συμπτώχευση των εταίρων της στο σύγχρονο δίκαιο Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Η σύμβαση ανάθεσης διαχείρισης στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας : Μια μελέτη πάνω στη σχέση δημιουργών - οργανισμών συλλογικής διαχείρισης Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Το συμφέρον της επιχείρησης ως κανόνας συμπεριφοράς των οργάνων της Α.Ε. Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Απαγορεύσεις ανταγωνισμού : Συγκρούσεις συμφερόντων στις κεφαλαιουχικές εταιρίες Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Η ανάκληση των αποφάσεων της επιτροπής ανταγωνισμού κατά το Ν. 703/1977 Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού : Η πρακτική της ΕΠΑ/ ΕΑ Επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1991 Εμπορικός νόμος : Ισχύουσες διατάξεις και σχέδιο εμπορικού κώδικα 1989 Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1991 Η προστασία των προϊόντων ημιαγωγών (microchips) : Ένα νέο δικαίωμα μεταξύ βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1991 Ο κανονισμός ΕΟΚ 556/ 89 για τις άδειες εκμετάλλευσης τεχνογνωσίας (know-how) Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1991 Ο κανονισμός ΕΟΚ 556/89 για τις άδειες εκμετάλλευσης τεχνογνωσίας Know-how Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1990 Η κοινή εμπορική πολιτική : Επιτεύγματα και προοπτικές Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1987 Προβληματικές επιχειρήσεις : Πρέπει να κλείσουν ή να συνεχίσουν τη λειτουργία τους; Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2006 Κωνσταντίνος Παμπούκης: 45 χρόνια επιστημονικής παρουσίας : Επιστημονική εκδήλωση (7 Μαϊου 2005) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2004 Η αύξηση κεφαλαίου στην ΑΕ και ο αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Κώδικας κεφαλαιαγοράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Ο κανόνας των βασικών διευκολύνσεων (essential facilities) στο ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο του ανταγωνισμού Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2001 Ελεύθερη πρόσβαση και αποκλειστικότητα : Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Η διαγραφή αποφάσεων γενικής συνελεύσεως από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Η ηλεκτρονική φορτωτική κατά το δίκαιο της θαλάσσιας μεταφοράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Η ρήτρα της αμοιβαιότητας στη δεύτερη τραπεζική οδηγία 89/646/ΕΟΚ και οι επιπτώσεις της στον ελληνικό τραπεζικό χώρο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Ομόρρυθμη εταιρία. Η συμπτώχευση των εταίρων της στο σύγχρονο δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Η σύμβαση ανάθεσης διαχείρισης στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας : Μια μελέτη πάνω στη σχέση δημιουργών - οργανισμών συλλογικής διαχείρισης Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Το συμφέρον της επιχείρησης ως κανόνας συμπεριφοράς των οργάνων της Α.Ε. Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Απαγορεύσεις ανταγωνισμού : Συγκρούσεις συμφερόντων στις κεφαλαιουχικές εταιρίες Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Η ανάκληση των αποφάσεων της επιτροπής ανταγωνισμού κατά το Ν. 703/1977 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού : Η πρακτική της ΕΠΑ/ ΕΑ Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1991 Εμπορικός νόμος : Ισχύουσες διατάξεις και σχέδιο εμπορικού κώδικα 1989 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1991 Η προστασία των προϊόντων ημιαγωγών (microchips) : Ένα νέο δικαίωμα μεταξύ βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1991 Ο κανονισμός ΕΟΚ 556/ 89 για τις άδειες εκμετάλλευσης τεχνογνωσίας (know-how) Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1991 Ο κανονισμός ΕΟΚ 556/89 για τις άδειες εκμετάλλευσης τεχνογνωσίας Know-how Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1990 Η κοινή εμπορική πολιτική : Επιτεύγματα και προοπτικές Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1987 Προβληματικές επιχειρήσεις : Πρέπει να κλείσουν ή να συνεχίσουν τη λειτουργία τους; Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2004 Ζητήματα εφαρμογής της σύμβασης της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων : Ν. 2532/97: Πρακτικά ημερίδας Εισήγηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο