Το έργο το Γιώργου Κουμάντου και τα σύγχρονα θέματα της πνευματικής ιδιοκτησίας
Πρακτικά ημερίδας στη μνήμη Γιώργου Κουμάντου, Αθήνα 7 Μαΐου 2010
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-445-686-4
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 35.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 390 σελ.
Περιγραφή

Το Ελληνικό Τμήμα (Ε.Π.Π.Ι) της Association Litteraire et Artistique Internationale (A.L.A.I) διοργάνωσε στη μνήμη του καθηγητού Γιώργου Κουμάντου Διεθνή Ημερίδα την Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 στο Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: "Το έργο του Γιώργου Κουμάντου και τα σύγχρονα θέματα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας".
Σκοπός της Ημερίδας ήταν να καταγραφεί η διεθνής συμβολή του Γιώργου Κουμάντου στη διαμόρφωση του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας, ο οποίος υπήρξε Πρόεδρος της A.L.A.I. κατά το χρονικό διάστημα των ετών 1981-1996.
Ο Γιώργος Κουμάντος αφουγκράστηκε τις νέες προκλήσεις της τεχνολογίας στη μαζική προβολή και προσβολή των πνευματικών έργων και χάραξε τις κύριες κατευθύνσεις για την προαγωγή του κλάδου και τη μετεξέλιξή του στη δυναμική της κοινωνίας των πληροφοριών.
Αυτό που προσπαθήσαμε ιδίως να καταδείξουμε ήταν το ρηξικέλευθο πνεύμα του καθηγητή, ο οποίος μέσα από τον ιδεαλισμό της ευρωπαϊκής του παιδείας παρήγαγε με ενάργεια και ορθολογισμό πρωτογενείς κανόνες δικαίου σε νομοθετικά παρθένους τομείς.
Με την Ημερίδα αυτή όλοι εμείς οι συνεργάτες και μαθητές του που είχαμε την τύχη και την τιμή να οδηγήσει τη νομική μας σκέψη και να μας μεταγγίσει τα ιδανικά του θελήσαμε να αποτίσουμε ένα ύστατο φόρο τιμής στο φωτισμένο Δάσκαλο.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2023-10-30 09:04:33