Παπαδοπούλου, Ανθούλα Π.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Ο περιορισμός του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος της εκπαίδευσης στο ελληνικό και ενωσιακό δίκαιο : • Συμβολή στη δικαιοπολιτική προσέγγιση των περιορισμών • Επιτρεπόμενες ψηφιακές χρήσεις για διδακτικούς σκοπούς κατά την Οδηγία (ΕΕ) 2019/790 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Πνευματική ιδιοκτησία Βασική εμπορική νομοθεσία IV - Οκτώβριος 2020 : Σύγχρονη Νομοθεσία Αριθμός τεύχους: 22 Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Πνευματική ιδιοκτησία - Βασική εμπορική νομοθεσία IV : Σεπτέμβριος 2019. Επιμέλεια: Ανθούλα Παπαδοπούλου. Ελληνική νομοθεσία - Κοινοτική νομοθεσία - Διεθνείς συμβάσεις. Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Πνευματική ιδιοκτησία - Βασική εμπορική νομοθεσία IV : Σεπτέμβριος 2018. Επιμέλεια: Ανθούλα Παπαδοπούλου. Ελληνική νομοθεσία - Κοινοτική νομοθεσία - Διεθνείς συμβάσεις. Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Πνευματική ιδιοκτησία - Βασική εμπορική νομοθεσία IV : Ιούνιος 2018. Επιμέλεια: Ανθούλα Παπαδοπούλου. Ελληνική νομοθεσία - Κοινοτική νομοθεσία - Διεθνείς συμβάσεις. Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Παιδί και Πληροφορία : Αναζητήσεις ιστορίας, δικαίου, δεοντολογίας και πολιτισμού Εισήγηση Οσελότος Χαρτόδετο
2017 Πνευματική ιδιοκτησία - Βασική εμπορική νομοθεσία IV : Σεπτέμβριος 2017. Επιμέλεια: Ανθούλα Παπαδοπούλου. Ελληνική νομοθεσία - Κοινοτική νομοθεσία - Διεθνείς συμβάσεις. Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος Ελίζας Αλεξανδρίδου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 20 Χρόνια Εφαρμογής του Ν 2121/1993 για την Πνευματική Ιδιοκτησία και τα Συγγγενικά Δικαιώματα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 20 Χρόνια Εφαρμογής του Ν 2121/1993 για την Πνευματική Ιδιοκτησία και τα Συγγγενικά Δικαιώματα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Πνευματική ιδιοκτησία - Βασική εμπορική νομοθεσία IV : Σεπτέμβριος 2014. Επιμέλεια: Ανθούλα Παπαδοπούλου. Ελληνική νομοθεσία - Κοινοτική νομοθεσία - Διεθνείς συμβάσεις. Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Το κέντρο των κύριων συμφερόντων του οφειλέτη στη διαδικασία αφερεγγυότητας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Το κέντρο των κύριων συμφερόντων του οφειλέτη στη διαδικασία αφερεγγυότητας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Ανώνυμες εταιρίες, Άρθρα 18-40α, 42ε παρ. 5 [Κατ' άρθρο ερμηνεία Ν. 2190/1920] : Ερμηνεία Άρθρων Κ.Ν. 2190/1920 - Οι αμοιβές στις εισηγμένες εταιρίες και στις επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2012 Νόμος για την πνευματική ιδιοκτησία : Κατ' άρθρο ερμηνεία. Αρθρογραφία - Βιβλιογραφία - Νομολογία Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Βασική εμπορική νομοθεσία: Πνευματική ιδιοκτησία : Ελληνική νομοθεσία - Κοινοτική νομοθεσία - Διεθνείς συμβάσεις Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Το έργο το Γιώργου Κουμάντου και τα σύγχρονα θέματα της πνευματικής ιδιοκτησίας : Πρακτικά ημερίδας στη μνήμη Γιώργου Κουμάντου, Αθήνα 7 Μαΐου 2010 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2009 Δημοσιογράφοι και εκδότες ΜΜΕ : Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Νόμος για την πνευματική ιδιοκτησία : Κατ' άρθρο ερμηνεία. Αρθρογραφία, βιβλιογραφία, νομολογία Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2007 Το επιχειρηματικό απόρρητο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
1997 Το δικαίωμα του δημιουργού για διατήρηση της ακεραιότητας του έργου του Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Ο περιορισμός του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος της εκπαίδευσης στο ελληνικό και ενωσιακό δίκαιο : • Συμβολή στη δικαιοπολιτική προσέγγιση των περιορισμών • Επιτρεπόμενες ψηφιακές χρήσεις για διδακτικούς σκοπούς κατά την Οδηγία (ΕΕ) 2019/790 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Πνευματική ιδιοκτησία - Βασική εμπορική νομοθεσία IV : Σεπτέμβριος 2018. Επιμέλεια: Ανθούλα Παπαδοπούλου. Ελληνική νομοθεσία - Κοινοτική νομοθεσία - Διεθνείς συμβάσεις. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Πνευματική ιδιοκτησία - Βασική εμπορική νομοθεσία IV : Ιούνιος 2018. Επιμέλεια: Ανθούλα Παπαδοπούλου. Ελληνική νομοθεσία - Κοινοτική νομοθεσία - Διεθνείς συμβάσεις. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Πνευματική ιδιοκτησία - Βασική εμπορική νομοθεσία IV : Σεπτέμβριος 2017. Επιμέλεια: Ανθούλα Παπαδοπούλου. Ελληνική νομοθεσία - Κοινοτική νομοθεσία - Διεθνείς συμβάσεις. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος Ελίζας Αλεξανδρίδου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 20 Χρόνια Εφαρμογής του Ν 2121/1993 για την Πνευματική Ιδιοκτησία και τα Συγγγενικά Δικαιώματα Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 20 Χρόνια Εφαρμογής του Ν 2121/1993 για την Πνευματική Ιδιοκτησία και τα Συγγγενικά Δικαιώματα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Πνευματική ιδιοκτησία - Βασική εμπορική νομοθεσία IV : Σεπτέμβριος 2014. Επιμέλεια: Ανθούλα Παπαδοπούλου. Ελληνική νομοθεσία - Κοινοτική νομοθεσία - Διεθνείς συμβάσεις. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Το κέντρο των κύριων συμφερόντων του οφειλέτη στη διαδικασία αφερεγγυότητας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Το κέντρο των κύριων συμφερόντων του οφειλέτη στη διαδικασία αφερεγγυότητας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Ανώνυμες εταιρίες, Άρθρα 18-40α, 42ε παρ. 5 [Κατ' άρθρο ερμηνεία Ν. 2190/1920] : Ερμηνεία Άρθρων Κ.Ν. 2190/1920 - Οι αμοιβές στις εισηγμένες εταιρίες και στις επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2012 Νόμος για την πνευματική ιδιοκτησία : Κατ' άρθρο ερμηνεία. Αρθρογραφία - Βιβλιογραφία - Νομολογία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Το έργο το Γιώργου Κουμάντου και τα σύγχρονα θέματα της πνευματικής ιδιοκτησίας : Πρακτικά ημερίδας στη μνήμη Γιώργου Κουμάντου, Αθήνα 7 Μαΐου 2010 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2009 Δημοσιογράφοι και εκδότες ΜΜΕ : Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Νόμος για την πνευματική ιδιοκτησία : Κατ' άρθρο ερμηνεία. Αρθρογραφία, βιβλιογραφία, νομολογία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2007 Το επιχειρηματικό απόρρητο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
1997 Το δικαίωμα του δημιουργού για διατήρηση της ακεραιότητας του έργου του Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Πνευματική ιδιοκτησία Βασική εμπορική νομοθεσία IV - Οκτώβριος 2020 : Σύγχρονη Νομοθεσία Αριθμός τεύχους: 22 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Πνευματική ιδιοκτησία - Βασική εμπορική νομοθεσία IV : Σεπτέμβριος 2019. Επιμέλεια: Ανθούλα Παπαδοπούλου. Ελληνική νομοθεσία - Κοινοτική νομοθεσία - Διεθνείς συμβάσεις. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Βασική εμπορική νομοθεσία: Πνευματική ιδιοκτησία : Ελληνική νομοθεσία - Κοινοτική νομοθεσία - Διεθνείς συμβάσεις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Παιδί και Πληροφορία : Αναζητήσεις ιστορίας, δικαίου, δεοντολογίας και πολιτισμού Εισήγηση Οσελότος Χαρτόδετο