Το νέο σύστημα εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου Ανταγωνισμού - Ο κανονισμός 1/2003/ΕΚ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-420-378-9
Σάκκουλας Π. Ν., Αθήνα, 2008
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 29.86 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
340 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2020-10-23 13:46:20