Ο κανονισμός 772/2004/ΕΚ για τις συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-420-421-2
Σάκκουλας Π. Ν., Αθήνα, 2009
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 24.88 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
232 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2015-06-16 09:18:53