Δίκαιο διακριτικών γνωρισμάτων
(σήμα, επωνυμία, διακριτικός τίτλος, διασχηματισμός και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-420-594-3
Σάκκουλας Π. Ν., Αθήνα, 4/2016
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 55.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
584 σελ.

Add: 2017-01-13 10:17:28 - Upd: 2021-07-30 12:08:15