Κράτος, Οικονομία & Επιχείρηση
24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-884-0
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 7/2015
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 58.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, PDF
560 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα

Add: 2018-05-18 06:57:12 - Upd: 2023-08-01 15:44:33