Κράτος, Οικονομία & Επιχείρηση
24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-884-0
Ελληνική, Νέα
€ 38.47 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, PDF
560 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα