Γκόρτσος, Χρήστος Β.
Gortsos, Christos V.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Δίκαιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης Εξέλιξη και Νομικό Πλαίσιο Επιμέλεια σειράς , Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Δίκαιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης Εξέλιξη και Νομικό Πλαίσιο Επιμέλεια σειράς , Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Οι κεφαλαιακοί περιορισμοί στο σύγχρονο ενωσιακό δίκαιο Πρόλογος , Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Οι κεφαλαιακοί περιορισμοί στο σύγχρονο ενωσιακό δίκαιο Πρόλογος , Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2021 Ανεξαρτησία και λογοδοσία των κεντρικών τραπεζών στη φιλελεύθερη δημοκρατία Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Ανεξαρτησία και λογοδοσία των κεντρικών τραπεζών στη φιλελεύθερη δημοκρατία Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2017 Liber Amicorum Stelios Perrakis : On the International Community: Legal, political, diplomatic issues Συγγραφέας Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2017 Οι κεφαλαιαγορές στην Ευρωπαϊκή Ενωση Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Ευρωπαϊκή ένωση : Δημιουργια, εξέλιξη, προοπτικές Συγγραφέας Κριτική Ebook, EPUB
2016 Ευρωπαϊκή ένωση : Δημιουργια, εξέλιξη, προοπτικές Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
2015 Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ενωση στο σταυροδρόμι κρίσιμων εξελίξεων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ενωση στο σταυροδρόμι κρίσιμων εξελίξεων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Κράτος, Οικονομία & Επιχείρηση : 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Κράτος, Οικονομία & Επιχείρηση : 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Κρατικά μέτρα νόθευσης του ανταγωνισμού : Η εκ πλαγίου εφαρμογή των άρθρων 101 & 102 ΣΛΕΕ Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Κρατικά μέτρα νόθευσης του ανταγωνισμού : Η εκ πλαγίου εφαρμογή των άρθρων 101 & 102 ΣΛΕΕ Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 The New EU Directive (2014/49/EU) on Deposit Guarantee Schemes : An Element of the European Banking Union Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 The New EU Directive (2014/49/EU) on Deposit Guarantee Schemes : An Element of the European Banking Union Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Εισαγωγή στο Δίκαιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης : Γενικό μέρος - Ιστορική Διάσταση & Θεσμικές Διατάξεις Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Εισαγωγή στο Δίκαιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης : Γενικό μέρος - Ιστορική Διάσταση & Θεσμικές Διατάξεις Συγγραφέας , Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Γερμανο-ελληνικό - Ελληνο-γερμανικό λεξικό νομικών όρων Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 Διπλώματα ευρεσιτεχνίας φαρμάκων : Η ειδική μεταχείριση των αναπτυσσόμενων χωρών Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Το δίκαιο των γενόσημων φαρμάκων : Ενωσιακό και εθνικό Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος : Ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ταχυδρομικές υπηρεσίες, ενέργεια και δημόσιες επιβατικές μεταφορές Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Στοιχεία τραπεζικού δικαίου : Δημόσιο και ιδιωτικό τραπεζικό δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Εισαγωγή στο Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Δίκαιο διεθνών συναλλαγών Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Δίκαιο διεθνών συναλλαγών Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2009 Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και η Ελλάδα : Πρακτικά της ημερίδας: 18 Νοεμβρίου 2008 Συγγραφέας Κέρκυρα - Economia Publishing Χαρτόδετο
2008 Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον εικοστό αιώνα : Διεθνές επιστημονικό συνέδριο: Ζάππειο Μέγαρο, 5-9 Ιουνίου 2007 Συγγραφέας Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής Χαρτόδετο
2008 Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Παρελθόν, παρόν, μέλλον Συγγραφέας Θεμέλιο Χαρτόδετο
2006 Επίκαιρα θέματα διεθνούς και ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2006 Ερμηνεία κατ΄ άρθρο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: IΙΙ: Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Άρθρα 81-188) Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Διεθνές οικονομικό δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Το νέο ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό περιβάλλον : Τάσεις και προοπτικές Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Το ελληνικό σύστημα εγγύησης καταθέσεων : Ανάλυση της ελληνικής νομοθεσίας υπό το πρίσμα της κοινοτικής οδηγίας 94/19/ΕΚ Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Το ελληνικό σύστημα εγγύησης καταθέσεων : Ανάλυση του νόμου 2324/1995 υπό το πρίσμα της κοινοτικής οδηγίας 94/19/ΕΚ Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 The Greek Banking System Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Liber Amicorum Stelios Perrakis : On the International Community: Legal, political, diplomatic issues Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2016 Ευρωπαϊκή ένωση : Δημιουργια, εξέλιξη, προοπτικές Κριτική Ebook, EPUB
2016 Ευρωπαϊκή ένωση : Δημιουργια, εξέλιξη, προοπτικές Κριτική Χαρτόδετο
2015 Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ενωση στο σταυροδρόμι κρίσιμων εξελίξεων Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ενωση στο σταυροδρόμι κρίσιμων εξελίξεων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Κράτος, Οικονομία & Επιχείρηση : 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Κράτος, Οικονομία & Επιχείρηση : 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 The New EU Directive (2014/49/EU) on Deposit Guarantee Schemes : An Element of the European Banking Union Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 The New EU Directive (2014/49/EU) on Deposit Guarantee Schemes : An Element of the European Banking Union Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Εισαγωγή στο Δίκαιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης : Γενικό μέρος - Ιστορική Διάσταση & Θεσμικές Διατάξεις Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Εισαγωγή στο Δίκαιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης : Γενικό μέρος - Ιστορική Διάσταση & Θεσμικές Διατάξεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Στοιχεία τραπεζικού δικαίου : Δημόσιο και ιδιωτικό τραπεζικό δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Εισαγωγή στο Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Δίκαιο διεθνών συναλλαγών Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2010 Δίκαιο διεθνών συναλλαγών Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2009 Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και η Ελλάδα : Πρακτικά της ημερίδας: 18 Νοεμβρίου 2008 Κέρκυρα - Economia Publishing Χαρτόδετο
2008 Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον εικοστό αιώνα : Διεθνές επιστημονικό συνέδριο: Ζάππειο Μέγαρο, 5-9 Ιουνίου 2007 Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής Χαρτόδετο
2008 Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Παρελθόν, παρόν, μέλλον Θεμέλιο Χαρτόδετο
2006 Επίκαιρα θέματα διεθνούς και ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2006 Ερμηνεία κατ΄ άρθρο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: IΙΙ: Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Άρθρα 81-188) Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Διεθνές οικονομικό δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2001 Το ελληνικό σύστημα εγγύησης καταθέσεων : Ανάλυση της ελληνικής νομοθεσίας υπό το πρίσμα της κοινοτικής οδηγίας 94/19/ΕΚ Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Το ελληνικό σύστημα εγγύησης καταθέσεων : Ανάλυση του νόμου 2324/1995 υπό το πρίσμα της κοινοτικής οδηγίας 94/19/ΕΚ Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 The Greek Banking System Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Δίκαιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης Εξέλιξη και Νομικό Πλαίσιο Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Δίκαιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης Εξέλιξη και Νομικό Πλαίσιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Οι κεφαλαιακοί περιορισμοί στο σύγχρονο ενωσιακό δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Οι κεφαλαιακοί περιορισμοί στο σύγχρονο ενωσιακό δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Ανεξαρτησία και λογοδοσία των κεντρικών τραπεζών στη φιλελεύθερη δημοκρατία Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2021 Ανεξαρτησία και λογοδοσία των κεντρικών τραπεζών στη φιλελεύθερη δημοκρατία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Οι κεφαλαιαγορές στην Ευρωπαϊκή Ενωση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Κρατικά μέτρα νόθευσης του ανταγωνισμού : Η εκ πλαγίου εφαρμογή των άρθρων 101 & 102 ΣΛΕΕ Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Κρατικά μέτρα νόθευσης του ανταγωνισμού : Η εκ πλαγίου εφαρμογή των άρθρων 101 & 102 ΣΛΕΕ Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Εισαγωγή στο Δίκαιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης : Γενικό μέρος - Ιστορική Διάσταση & Θεσμικές Διατάξεις Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Εισαγωγή στο Δίκαιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης : Γενικό μέρος - Ιστορική Διάσταση & Θεσμικές Διατάξεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Διπλώματα ευρεσιτεχνίας φαρμάκων : Η ειδική μεταχείριση των αναπτυσσόμενων χωρών Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Το δίκαιο των γενόσημων φαρμάκων : Ενωσιακό και εθνικό Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος : Ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ταχυδρομικές υπηρεσίες, ενέργεια και δημόσιες επιβατικές μεταφορές Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2004 Το νέο ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό περιβάλλον : Τάσεις και προοπτικές Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Γερμανο-ελληνικό - Ελληνο-γερμανικό λεξικό νομικών όρων Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο