Εισαγωγή στο Δίκαιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης
Γενικό μέρος - Ιστορική Διάσταση & Θεσμικές Διατάξεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-745-4
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 4/2014
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 34.19 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, PDF
448 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα

Add: 2018-05-18 06:57:12 - Upd: 2024-05-22 14:00:11