Εισαγωγή στο Δίκαιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης
Γενικό μέρος - Ιστορική Διάσταση & Θεσμικές Διατάξεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-745-4
Ελληνική, Νέα
€ 40.00 (περ. ΦΠΑ 24%)
eBook, PDF
448 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα