Εισαγωγή στο Δίκαιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης
Γενικό μέρος - Ιστορική Διάσταση & Θεσμικές Διατάξεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-745-4
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 4/2014
Ελληνική, Νέα
€ 34.19 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, PDF
448 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα