Εισαγωγή στο Δίκαιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης
Γενικό μέρος - Ιστορική Διάσταση & Θεσμικές Διατάξεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-144-5
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 4/2014
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 53.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
448 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα

Add: 2015-05-14 10:04:50 - Upd: 2024-05-22 14:00:11