Στεφάνου, Κωνσταντίνος Α.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Ελλάδα - Ευρωπαϊκή Ένωση : Μία σχέση "μέσα από σαράντα κύματα" 1981-2021 Συγγραφέας Πεδίο Χαρτόδετο
2022 Ελλάδα - Ευρωπαϊκή Ένωση : Μία σχέση "μέσα από σαράντα κύματα" 1981-2021 Συγγραφέας Πεδίο Σκληρόδετο
2021 European Governance in times of uncertainty Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Το Σύστημα Διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ενωσης Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2020 Το Σύστημα Διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ενωσης Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Eυρωπαϊκή ολοκλήρωση : Oι πολλαπλές κρίσεις και οι προκλήσεις του μέλλοντος. Τιμητικός τόμος για τον Παναγιώτη Κ. Ιωακειμίδη Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2017 Οι κεφαλαιαγορές στην Ευρωπαϊκή Ενωση Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Ευρωπαϊκή ένωση : Δημιουργια, εξέλιξη, προοπτικές Συγγραφέας Κριτική Ebook, EPUB
2016 Ευρωπαϊκή ένωση : Δημιουργια, εξέλιξη, προοπτικές Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
2015 Ευρωπαική ολοκλήρωση : Γενικά και θεσμικά χαρακτηριστικά μετά την Νίκαια Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2015 Κρατικά μέτρα νόθευσης του ανταγωνισμού : Η εκ πλαγίου εφαρμογή των άρθρων 101 & 102 ΣΛΕΕ Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Κρατικά μέτρα νόθευσης του ανταγωνισμού : Η εκ πλαγίου εφαρμογή των άρθρων 101 & 102 ΣΛΕΕ Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Το Νομικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Το Νομικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Εισαγωγή στο Δίκαιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης : Γενικό μέρος - Ιστορική Διάσταση & Θεσμικές Διατάξεις Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Εισαγωγή στο Δίκαιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης : Γενικό μέρος - Ιστορική Διάσταση & Θεσμικές Διατάξεις Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2013 Διπλώματα ευρεσιτεχνίας φαρμάκων : Η ειδική μεταχείριση των αναπτυσσόμενων χωρών Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Το δίκαιο των γενόσημων φαρμάκων : Ενωσιακό και εθνικό Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος : Ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ταχυδρομικές υπηρεσίες, ενέργεια και δημόσιες επιβατικές μεταφορές Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Από την ένταξη στην κρίση : Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση: 1981-2011 Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2009 50χρόνια Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο : Εμπειρία και προοπτικές: Πρακτικά συνεδρίου Εισήγηση Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Χαρτόδετο
2008 Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Παρελθόν, παρόν, μέλλον Συγγραφέας Θεμέλιο Χαρτόδετο
2007 The Dynamic of the Maastricht Process Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση : Οργάνωση και πολιτικές: 50 χρόνια Συγγραφέας Θεμέλιο Χαρτόδετο
2006 Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές σπουδές : Οικονομική ολοκλήρωση και πολιτικές: Το ρυθμιστικό πλαίσιο Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2006 Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές σπουδές : Ενοποιητική δυναμική, δικαιότητα, διακυβέρνηση Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2006 Επίκαιρα θέματα διεθνούς και ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2006 Η φορολογία των εταιριών στο νέο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Διεθνές οικονομικό δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Διπλωματία και πολιτική : Ιστορική προσέγγιση Συγγραφέας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Χαρτόδετο
2003 Ευρωπαϊκοί θεσμοί Ι. Κείμενα ισχύοντος δικαίου Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Ευρωπαϊκοί θεσμοί ΙΙ. Το σχέδιο Ευρωπαϊκού Συντάγματος Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2002 Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση : Γενικά και θεσμικά χαρακτηριστικά μετά τη Νίκαια Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση : Γενικά και θεσμικά χαρακτηριστικά μετά τη Νίκαια Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση : Γενικά και θεσμικά χαρακτηριστικά μετά το Άμστερνταμ Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση : Πολιτικές και δυναμική της ολοκλήρωσης Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Η θεσμική μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Μελέτη από την Ακαδημία Αθηνών με το βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1993 Τα δικαιώματα του πολίτη στην κοινοτική έννομη τάξη Επιμέλεια κειμένου Παρατηρητής Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Ελλάδα - Ευρωπαϊκή Ένωση : Μία σχέση "μέσα από σαράντα κύματα" 1981-2021 Πεδίο Χαρτόδετο
2022 Ελλάδα - Ευρωπαϊκή Ένωση : Μία σχέση "μέσα από σαράντα κύματα" 1981-2021 Πεδίο Σκληρόδετο
2017 Eυρωπαϊκή ολοκλήρωση : Oι πολλαπλές κρίσεις και οι προκλήσεις του μέλλοντος. Τιμητικός τόμος για τον Παναγιώτη Κ. Ιωακειμίδη Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2016 Ευρωπαϊκή ένωση : Δημιουργια, εξέλιξη, προοπτικές Κριτική Ebook, EPUB
2016 Ευρωπαϊκή ένωση : Δημιουργια, εξέλιξη, προοπτικές Κριτική Χαρτόδετο
2015 Ευρωπαική ολοκλήρωση : Γενικά και θεσμικά χαρακτηριστικά μετά την Νίκαια Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2015 Το Νομικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Το Νομικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Από την ένταξη στην κρίση : Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση: 1981-2011 Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2008 Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Παρελθόν, παρόν, μέλλον Θεμέλιο Χαρτόδετο
2007 The Dynamic of the Maastricht Process Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση : Οργάνωση και πολιτικές: 50 χρόνια Θεμέλιο Χαρτόδετο
2006 Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές σπουδές : Ενοποιητική δυναμική, δικαιότητα, διακυβέρνηση Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2006 Επίκαιρα θέματα διεθνούς και ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2005 Διεθνές οικονομικό δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Διπλωματία και πολιτική : Ιστορική προσέγγιση Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Χαρτόδετο
2002 Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση : Γενικά και θεσμικά χαρακτηριστικά μετά τη Νίκαια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση : Γενικά και θεσμικά χαρακτηριστικά μετά τη Νίκαια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση : Πολιτικές και δυναμική της ολοκλήρωσης Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση : Γενικά και θεσμικά χαρακτηριστικά μετά το Άμστερνταμ Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Η θεσμική μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Μελέτη από την Ακαδημία Αθηνών με το βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 European Governance in times of uncertainty Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Το Σύστημα Διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ενωσης Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2020 Το Σύστημα Διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ενωσης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Οι κεφαλαιαγορές στην Ευρωπαϊκή Ενωση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Κρατικά μέτρα νόθευσης του ανταγωνισμού : Η εκ πλαγίου εφαρμογή των άρθρων 101 & 102 ΣΛΕΕ Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Κρατικά μέτρα νόθευσης του ανταγωνισμού : Η εκ πλαγίου εφαρμογή των άρθρων 101 & 102 ΣΛΕΕ Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Εισαγωγή στο Δίκαιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης : Γενικό μέρος - Ιστορική Διάσταση & Θεσμικές Διατάξεις Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Εισαγωγή στο Δίκαιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης : Γενικό μέρος - Ιστορική Διάσταση & Θεσμικές Διατάξεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Διπλώματα ευρεσιτεχνίας φαρμάκων : Η ειδική μεταχείριση των αναπτυσσόμενων χωρών Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Το δίκαιο των γενόσημων φαρμάκων : Ενωσιακό και εθνικό Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος : Ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ταχυδρομικές υπηρεσίες, ενέργεια και δημόσιες επιβατικές μεταφορές Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2006 Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές σπουδές : Οικονομική ολοκλήρωση και πολιτικές: Το ρυθμιστικό πλαίσιο Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2006 Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές σπουδές : Ενοποιητική δυναμική, δικαιότητα, διακυβέρνηση Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2006 Η φορολογία των εταιριών στο νέο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Ευρωπαϊκοί θεσμοί Ι. Κείμενα ισχύοντος δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Ευρωπαϊκοί θεσμοί ΙΙ. Το σχέδιο Ευρωπαϊκού Συντάγματος Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
1993 Τα δικαιώματα του πολίτη στην κοινοτική έννομη τάξη Παρατηρητής Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2009 50χρόνια Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο : Εμπειρία και προοπτικές: Πρακτικά συνεδρίου Εισήγηση Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Χαρτόδετο