Κρατικά μέτρα νόθευσης του ανταγωνισμού
Η εκ πλαγίου εφαρμογή των άρθρων 101 & 102 ΣΛΕΕ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-896-3
Ελληνική, Νέα
€ 15.00 (περ. ΦΠΑ 24%)
eBook, PDF
104 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα