Κρατικά μέτρα νόθευσης του ανταγωνισμού
Η εκ πλαγίου εφαρμογή των άρθρων 101 & 102 ΣΛΕΕ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-411-8
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 26.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
104 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα