Καραγιάννης, Βασίλης Σ. νομικός
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2015 Κρατικά μέτρα νόθευσης του ανταγωνισμού Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Κρατικά μέτρα νόθευσης του ανταγωνισμού Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας Σχόλια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας Σχόλια Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2013 Το δίκαιο των γενόσημων φαρμάκων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2006 Liberté économique et défence de lntérêt general: Le problème de retransmission par câble des émissions télévisées dans l'Union eurpéenne Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Κρατικές ενισχύσεις, κοινοτική και εθνική ρύθμιση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2002 Συμβάσεις παροχής λογισμικού (software) και κανόνες ανταγωνισμού Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2015 Κρατικά μέτρα νόθευσης του ανταγωνισμού Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Κρατικά μέτρα νόθευσης του ανταγωνισμού Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Το δίκαιο των γενόσημων φαρμάκων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2006 Liberté économique et défence de lntérêt general: Le problème de retransmission par câble des émissions télévisées dans l'Union eurpéenne Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Κρατικές ενισχύσεις, κοινοτική και εθνική ρύθμιση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2002 Συμβάσεις παροχής λογισμικού (software) και κανόνες ανταγωνισμού Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας Σχόλια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας Σχόλια Νομική Βιβλιοθήκη PDF