Καραγιάννης, Βασίλης Σ. νομικός
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2015 Κρατικά μέτρα νόθευσης του ανταγωνισμού : Η εκ πλαγίου εφαρμογή των άρθρων 101 & 102 ΣΛΕΕ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Κρατικά μέτρα νόθευσης του ανταγωνισμού : Η εκ πλαγίου εφαρμογή των άρθρων 101 & 102 ΣΛΕΕ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας : 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Σχόλια Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας : 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Σχόλια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Το δίκαιο των γενόσημων φαρμάκων : Ενωσιακό και εθνικό Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2006 Liberté économique et défence de lntérêt general: Le problème de retransmission par câble des émissions télévisées dans l'Union eurpéenne Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Κρατικές ενισχύσεις, κοινοτική και εθνική ρύθμιση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2002 Συμβάσεις παροχής λογισμικού (software) και κανόνες ανταγωνισμού : Θεωρία, νομολογία, νομοθεσία, υποδείγματα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2015 Κρατικά μέτρα νόθευσης του ανταγωνισμού : Η εκ πλαγίου εφαρμογή των άρθρων 101 & 102 ΣΛΕΕ Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Κρατικά μέτρα νόθευσης του ανταγωνισμού : Η εκ πλαγίου εφαρμογή των άρθρων 101 & 102 ΣΛΕΕ Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Το δίκαιο των γενόσημων φαρμάκων : Ενωσιακό και εθνικό Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2006 Liberté économique et défence de lntérêt general: Le problème de retransmission par câble des émissions télévisées dans l'Union eurpéenne Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Κρατικές ενισχύσεις, κοινοτική και εθνική ρύθμιση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2002 Συμβάσεις παροχής λογισμικού (software) και κανόνες ανταγωνισμού : Θεωρία, νομολογία, νομοθεσία, υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας : 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Σχόλια Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας : 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Σχόλια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο