Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση
Οργάνωση και πολιτικές: 50 χρόνια
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-310-323-3
Θεμέλιο, Αθήνα, 3/2007
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 41.34 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,345 γρ, 815 σελ.
Περιγραφή

[...] Ο παρόν συλλογικός τόμος επιχειρεί να διερευνήσει διεξοδικά τις εξελίξεις και τα επιμέρους χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους κρίσιμους τομείς της σύγχρονης ευρωπαϊκής πραγματικότητας 50 χρόνια από την ίδρυσή της. Αφού προτάσσεται ένα κεφάλαιο για το "Μεθοδολογικό πλουραλισμό" και τη "Διεπιστημονικότητα στις Ευρωπαϊκές Σπουδές" του Π. Καζάκου, ακολουθούν οι συμβολές της Κ. Ε. Μπότσιου για την "Ιδεολογική και πολιτική αφετηρία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης", των Μ. Ι. Τσινισιζέλη και Δ. Ν. Χρυσοχόου για τη "Θεωρία της πολιτικής ενοποίησης", του Κ. Α. Στεφάνου για το "Θεσμικό σύστημα της Ε.Ε.", της Εμ. Λούση για την "Έννομη τάξη της Ε.Ε.", του Γ. Παπαδημητρίου για τη "Συνταγματοποίηση της Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα", του Π. Κ. Ιωακειμίδη για τη "Διεύρυνση, την εμβάθυνση και τη Συνταγματική Συνθήκη", του Δ. Β. Σκιαδά για τον "Προϋπολογισμό της Ε.Ε.", του Λ. Τσούκαλη για την "Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση", του Θ. Πελαγίδη για την "Ευρωπαϊκή οικονομική και νομισματική ολοκλήρωση σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης", του Α. Γ. Πασσά για την "Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της Ε.Ε.", του Κ. Υφαντή για την "Ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας", των Κ. Α. Λάβδα και Δ. Κ. Ξενάκη για την "Ευρω-Μεσογειακή συνεργασία και την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας", της Η. Νικολακοπούλου-Στεφάνου για τις "Πολιτικές μετανάστευσης και ασύλου της Ε.Ε.", του Δ. Ι. Μουτσάτσου για τη "Θεσμική διάσταση της κοινής εμπορικής πολιτικής" αλλά και για τις "Εξωτερικές εμπορικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης", του Κ. Π. Ηλιόπουλου για την "Πολιτική ανταγωνισμού της Ε.Ε.", των Γ. Ανδρέου και Ν. Μαραβέγια για τη "Διαρθρωτική πολιτική της Ε.Ε.", του Κ. Παπαγεωργίου για την "Κοινή Αγροτική Πολιτική", των Δ. Τσαντίλη και Κ. Χατζημπίρου για την "Περιβαλλοντική πολιτική της Ε.Ε.", του Γ. Ν. Τφαντόπουλου για την "Κοινωνική πολιτική της Ε.Ε.", του Α. Μήτσου για την "Ερευνητική πολιτική της Ε.Ε.", και του Ν. Παπαδάκη για την "Εκπαιδευτική πολιτική της Ε.Ε.". Τέλος σε επίμετρο ακολουθεί η συμβολή του Ευ. Καραφωτάκη για τις "Διευρύνσεις της Ε.Ε." [...]

(από τον πρόλογο των επιμελητών)

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Ν. Ν. ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ - Μ. Ι. ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ - Π. ΚΑΖΑΚΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ - Κ. Ε. ΜΠΟΤΣΙΟΥ
2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ - Μ. Ι. ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗΣ - Δ. Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ
3. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - Κ. Α. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
4. Η ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΕΜ. ΔΟΥΣΗ
5. Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ - Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ, ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ - Π. Κ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
7. Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - Δ. Β. ΣΚΙΑΔΑΣ
8. Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - Λ. ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ
9. Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - Θ. ΠΕΛΑΓΙΔΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
10. Η ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - Α. Γ. ΠΑΣΣΑΣ
11. Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ - Κ. ΥΦΑΝΤΗΣ
12. Η ΕΥΡΩ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ Κ. Α. ΛΑΒΔΑΣ - Δ. Κ. ΞΕΝΑΚΗΣ
13. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - Η. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ
14. Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Δ. Ι. ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ
15. ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - Δ. Ι. ΜΟΥΤΣΑΤΟΣ
16. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - Κ. Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
17. Η ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - Γ. ΑΝΔΡΕΟΥ - Ν. ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ
18. Η ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
19. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - Δ. ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ - Κ. ΧΑΤΖΗΜΠΙΡΟΣ
20. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - Γ. Ν. ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
21. Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΑΧ. ΜΗΤΣΟΣ
22. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΕΠΙΜΕΤΡΟ
ΟΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΕΥ. Ι. ΚΑΡΑΦΩΤΑΚΗΣ