Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου
3η αναθεωρημένη έκδοση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-020-3
Ελληνική, Νέα
€ 58.13 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, PDF
784 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα