Το ελληνικό σύστημα εγγύησης καταθέσεων
Ανάλυση του νόμου 2324/1995 υπό το πρίσμα της κοινοτικής οδηγίας 94/19/ΕΚ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-0117-8
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1999
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 14.88 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 162 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-05-22 14:00:11