Το ελληνικό σύστημα εγγύησης καταθέσεων
Ανάλυση του νόμου 2324/1995 υπό το πρίσμα της κοινοτικής οδηγίας 94/19/ΕΚ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-0117-8
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1999
Ελληνική, Νέα
€ 14.88 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 162 σελ.