Το νέο ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό περιβάλλον
Τάσεις και προοπτικές
Συλλογικό έργο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-1119-1
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2004
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 45.65 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 919 γρ., 744 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-05-29 08:24:44