Το νέο ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό περιβάλλον
Τάσεις και προοπτικές
Συλλογικό έργο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-1119-1
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2004
Ελληνική, Νέα
€ 45.65 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 919 γρ, 744 σελ.