Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Οψεις του νέου δικαίου της αφερεγγυότητας : (Ν 4738/2020) Φορέας επιμέλειας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Οψεις του νέου δικαίου της αφερεγγυότητας : (Ν 4738/2020) Φορέας επιμέλειας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2021 Υποχρεώσεις Χρηματοπιστωτικών Φορέων : 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Υποχρεώσεις Χρηματοπιστωτικών Φορέων : 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2018 Οι πρόσφατες εξέλιξεις του Πτωχευτικού Δικαίου : 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Σύγχρονα ζητήματα της οικογενειακής επιχείρησης : 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Σύγχρονα ζητήματα της οικογενειακής επιχείρησης : 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Κράτος, Οικονομία & Επιχείρηση : 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Κράτος, Οικονομία & Επιχείρηση : 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας : 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας : 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2002 Ανώνυμη εταιρία και κεφαλαιαγορά. Η προστασία του επενδυτή : 11ο πανελλήνιο συνέδριο εμπορικού δικαίου Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Εξαγορά επιχειρήσεων : 10ο πανελλήνιο συνέδριο Ελλήνων εμπορικολόγων, Ηράκλειο 3-5 Νοεμβρίου 2000 Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Το χρηματιστήριο στο ελληνικό δίκαιο : 9ο πανελλήνιο συνέδριο Ελλήνων εμπορικολόγων: Δελφοί 12-14 Νοεμβρίου 1999 Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Η διαφήμιση και οι κώδικες δεοντολογίας : 8ο πανελλήνιο συνέδριο Ελλήνων εμπορικολόγων: Δελφοί, 5-7 Νοεμβρίου 1998 Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στο εμπορικό δίκαιο : 7ο πανελλήνιο συνέδριο εμπορικού δικαίου Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Σύγχρονα προβλήματα του πτωχευτικού δικαίου και προτάσεις νομοθετικής ρυθμίσεως : 6ο πανελλήνιο συνέδριο εμπορικού δικαίου Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Δίκαιον τραπεζών και δίκαιον τραπεζικών εργασιών : Διημερίδα 26 και 27 Απριλίου 1996 Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Το σχέδιο του εμπορικού κώδικα : 5ο πανελλήνιο συνέδριο εμπορικού δικαίου Αθήνα 5, 6 & 7 Οκτωβρίου 1995 Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1995 Σύγχρονα ζητήματα του εταιρικού δικαίου : 4ο πανελλήνιο συνέδριο εμπορικού δικαίου Ναύπλιο 3, 4 & 5 Νοεμβρίου 1994 Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Προβλήματα από την εφαρμογή του νόμου της ανώνυμης εταιρίας και η ευρωπαϊκή ανώνυμη εταιρία : 3ο πανελλήνιο συνέδριο εμπορικού δικαίου, Ιωάννινα, 30 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου 1993 Φορέας επιμέλειας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Οι πρόσφατες εξέλιξεις του Πτωχευτικού Δικαίου : 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Κράτος, Οικονομία & Επιχείρηση : 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Κράτος, Οικονομία & Επιχείρηση : 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας : 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας : 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Οψεις του νέου δικαίου της αφερεγγυότητας : (Ν 4738/2020) Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Οψεις του νέου δικαίου της αφερεγγυότητας : (Ν 4738/2020) Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Υποχρεώσεις Χρηματοπιστωτικών Φορέων : 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2021 Υποχρεώσεις Χρηματοπιστωτικών Φορέων : 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Σύγχρονα ζητήματα της οικογενειακής επιχείρησης : 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Σύγχρονα ζητήματα της οικογενειακής επιχείρησης : 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2002 Ανώνυμη εταιρία και κεφαλαιαγορά. Η προστασία του επενδυτή : 11ο πανελλήνιο συνέδριο εμπορικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Εξαγορά επιχειρήσεων : 10ο πανελλήνιο συνέδριο Ελλήνων εμπορικολόγων, Ηράκλειο 3-5 Νοεμβρίου 2000 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Το χρηματιστήριο στο ελληνικό δίκαιο : 9ο πανελλήνιο συνέδριο Ελλήνων εμπορικολόγων: Δελφοί 12-14 Νοεμβρίου 1999 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Η διαφήμιση και οι κώδικες δεοντολογίας : 8ο πανελλήνιο συνέδριο Ελλήνων εμπορικολόγων: Δελφοί, 5-7 Νοεμβρίου 1998 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στο εμπορικό δίκαιο : 7ο πανελλήνιο συνέδριο εμπορικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Σύγχρονα προβλήματα του πτωχευτικού δικαίου και προτάσεις νομοθετικής ρυθμίσεως : 6ο πανελλήνιο συνέδριο εμπορικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Δίκαιον τραπεζών και δίκαιον τραπεζικών εργασιών : Διημερίδα 26 και 27 Απριλίου 1996 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Το σχέδιο του εμπορικού κώδικα : 5ο πανελλήνιο συνέδριο εμπορικού δικαίου Αθήνα 5, 6 & 7 Οκτωβρίου 1995 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1995 Σύγχρονα ζητήματα του εταιρικού δικαίου : 4ο πανελλήνιο συνέδριο εμπορικού δικαίου Ναύπλιο 3, 4 & 5 Νοεμβρίου 1994 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Προβλήματα από την εφαρμογή του νόμου της ανώνυμης εταιρίας και η ευρωπαϊκή ανώνυμη εταιρία : 3ο πανελλήνιο συνέδριο εμπορικού δικαίου, Ιωάννινα, 30 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου 1993 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα