Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Οι πρόσφατες εξέλιξεις του Πτωχευτικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Σύγχρονα ζητήματα της οικογενειακής επιχείρησης Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Σύγχρονα ζητήματα της οικογενειακής επιχείρησης Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Κράτος, Οικονομία & Επιχείρηση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Κράτος, Οικονομία & Επιχείρηση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2002 Ανώνυμη εταιρία και κεφαλαιαγορά. Η προστασία του επενδυτή Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Εξαγορά επιχειρήσεων Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Το χρηματιστήριο στο ελληνικό δίκαιο Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Η διαφήμιση και οι κώδικες δεοντολογίας Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στο εμπορικό δίκαιο Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Σύγχρονα προβλήματα του πτωχευτικού δικαίου και προτάσεις νομοθετικής ρυθμίσεως Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Δίκαιον τραπεζών και δίκαιον τραπεζικών εργασιών Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Το σχέδιο του εμπορικού κώδικα Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1995 Σύγχρονα ζητήματα του εταιρικού δικαίου Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Προβλήματα από την εφαρμογή του νόμου της ανώνυμης εταιρίας και η ευρωπαϊκή ανώνυμη εταιρία Φορέας επιμέλειας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Οι πρόσφατες εξέλιξεις του Πτωχευτικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Κράτος, Οικονομία & Επιχείρηση Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Κράτος, Οικονομία & Επιχείρηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Σύγχρονα ζητήματα της οικογενειακής επιχείρησης Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Σύγχρονα ζητήματα της οικογενειακής επιχείρησης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2002 Ανώνυμη εταιρία και κεφαλαιαγορά. Η προστασία του επενδυτή Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Εξαγορά επιχειρήσεων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Το χρηματιστήριο στο ελληνικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Η διαφήμιση και οι κώδικες δεοντολογίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στο εμπορικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Σύγχρονα προβλήματα του πτωχευτικού δικαίου και προτάσεις νομοθετικής ρυθμίσεως Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Δίκαιον τραπεζών και δίκαιον τραπεζικών εργασιών Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Το σχέδιο του εμπορικού κώδικα Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1995 Σύγχρονα ζητήματα του εταιρικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Προβλήματα από την εφαρμογή του νόμου της ανώνυμης εταιρίας και η ευρωπαϊκή ανώνυμη εταιρία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα