Σύγχρονα προβλήματα του πτωχευτικού δικαίου και προτάσεις νομοθετικής ρυθμίσεως
6ο πανελλήνιο συνέδριο εμπορικού δικαίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-232-890-3
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1998
Ελληνική, Νέα
€ 20.84 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 267 σελ.