Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας
23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-271-8
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 64.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
712 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα
Add: 2015-05-15 14:53:48 - Upd: 2022-04-19 16:27:53