Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας
23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-271-8
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 5/2014
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 64.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
712 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα

Add: 2015-05-15 14:53:48 - Upd: 2024-05-13 10:16:44