Κατηφόρης, Νικόλαος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Εξουσίες του δικαστηρίου και των διαδίκων στην πολιτική δίκη, Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΝΙΚΟΛΑΟ Θ. ΝΙΚΑ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Festschrift für Professor Nikolaos K. Klamaris - ΙΙ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Ενώσεις προσώπων και λοιπές οντότητες στην Πολιτική Δίκη Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Αναστολή πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Τιμητικός Τόμος Σπυρίδωνος Βρ.Βρέλλη Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας Σχόλια Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας Σχόλια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Η δικονομία της ρυθμίσεως οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Η δικονομία της ρυθμίσεως οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (ν. 3869/2010) Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Το επεκτατικό αποτέλεσμα της εφέσεως Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2008 Εφαρμογές πολιτικής δικονομίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2008 Εφαρμογές πολιτικής δικονομίας, τόμος 2β Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2008 Η πολιτική δίκη υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΚ και του ΕΔΔΑ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2003 Οι προνομιούχες απαιτήσεις κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Εξουσίες του δικαστηρίου και των διαδίκων στην πολιτική δίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΝΙΚΟΛΑΟ Θ. ΝΙΚΑ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Festschrift für Professor Nikolaos K. Klamaris - ΙΙ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Ενώσεις προσώπων και λοιπές οντότητες στην Πολιτική Δίκη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Αναστολή πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Τιμητικός Τόμος Σπυρίδωνος Βρ.Βρέλλη Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Η δικονομία της ρυθμίσεως οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Η δικονομία της ρυθμίσεως οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (ν. 3869/2010) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Το επεκτατικό αποτέλεσμα της εφέσεως Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2008 Εφαρμογές πολιτικής δικονομίας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2008 Εφαρμογές πολιτικής δικονομίας, τόμος 2β Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2008 Η πολιτική δίκη υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΚ και του ΕΔΔΑ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2003 Οι προνομιούχες απαιτήσεις κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας Σχόλια Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας Σχόλια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο