Οικονόμου, Αργύρης
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Το Νέο Μοντέλο Λειτουργίας της Ελληνικής Ενεργειακής Αγοράς : Από το Μοντέλο Κοινοπραξίας στο Μοντέλο Στόχος Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2023 Το Νέο Μοντέλο Λειτουργίας της Ελληνικής Ενεργειακής Αγοράς : Από το Μοντέλο Κοινοπραξίας στο Μοντέλο Στόχος Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Η Αγορά της Ενέργειας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Η Αγορά της Ενέργειας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Compliance & Ethics : Κανονιστική & Δεοντολογική Συμμόρφωση Επιχειρήσεων Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Οι Όμιλοι επιχειρήσεων : 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Σχόλια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας : 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας : 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Η Αγορά της Ενέργειας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Η Αγορά της Ενέργειας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Compliance & Ethics : Κανονιστική & Δεοντολογική Συμμόρφωση Επιχειρήσεων Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Το Νέο Μοντέλο Λειτουργίας της Ελληνικής Ενεργειακής Αγοράς : Από το Μοντέλο Κοινοπραξίας στο Μοντέλο Στόχος Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2023 Το Νέο Μοντέλο Λειτουργίας της Ελληνικής Ενεργειακής Αγοράς : Από το Μοντέλο Κοινοπραξίας στο Μοντέλο Στόχος Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Οι Όμιλοι επιχειρήσεων : 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Σχόλια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας : 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας : 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο