Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας
23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-792-8
Ελληνική, Νέα
€ 42.74 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, PDF
712 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα