Ελευθεριάδης, Νίκος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Δίκαιο εμπορικών εταιριών: Βασική εμπορική νομοθεσία ΙΙ Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Δίκαιο εμπορικών εταιριών: Βασική εμπορική νομοθεσία ΙΙ Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Ζητήηματα ευθύνης στην Ανώνυμη Εταιρία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Οι πρόσφατες εξέλιξεις του Πτωχευτικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Δίκαιο εμπορικών εταιριών: Βασική εμπορική νομοθεσία ΙΙ Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Ασφαλιστική Σύμβαση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Ασφαλιστική Σύμβαση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2010 Σύντομη ερμηνεία του αστικού κώδικα Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Ζητήηματα ευθύνης στην Ανώνυμη Εταιρία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Οι πρόσφατες εξέλιξεις του Πτωχευτικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Ασφαλιστική Σύμβαση Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Ασφαλιστική Σύμβαση Νομική Βιβλιοθήκη PDF
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Δίκαιο εμπορικών εταιριών: Βασική εμπορική νομοθεσία ΙΙ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Δίκαιο εμπορικών εταιριών: Βασική εμπορική νομοθεσία ΙΙ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Δίκαιο εμπορικών εταιριών: Βασική εμπορική νομοθεσία ΙΙ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2010 Σύντομη ερμηνεία του αστικού κώδικα Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)