Βελέντζας, Γιάννης Ε.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας Σχόλια Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας Σχόλια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Ασφαλιστική Σύμβαση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Ασφαλιστική Σύμβαση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2012 Ο ρόλος της δικαιοσύνης στην άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Φορολογική νομοθεσία και λογιστική Συγγραφέας Εκδόσεις Ius Χαρτόδετο
2012 Φορολογική νομοθεσία και λογιστική Συγγραφέας Εκδόσεις Ius Χαρτόδετο
2009 Αγορές Χρηματοπιστωτικών μέσων Συγγραφέας Εκδόσεις Ius Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2001 Τραπεζικός κώδικας Συγγραφέας Εκδόσεις Ius Δερματόδετο
2001 Χρηματιστήρια κεφαλαιαγορά Συγγραφέας Εκδόσεις Ius Δερματόδετο
2000 Δίκαιο αλληλόχρεου λογαριασμού Συγγραφέας Εκδόσεις Ius Χαρτόδετο
2000 Εμπορικός κώδικας Συγγραφέας Εκδόσεις Ius Δερματόδετο
1999 Ανώνυμη εταιρία Συγγραφέας Εκδόσεις Ius Δερματόδετο
1999 Επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών Συγγραφέας Εκδόσεις Ius Σκληρόδετο
1998 Ο σχεδιασμός της οικονομικής πολιτικής Συγγραφέας Εκδόσεις Ius Δερματόδετο
1988 Οικονομικό δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1987 Οικονομικό δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Ασφαλιστική Σύμβαση Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Ασφαλιστική Σύμβαση Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2012 Φορολογική νομοθεσία και λογιστική Εκδόσεις Ius Χαρτόδετο
2012 Φορολογική νομοθεσία και λογιστική Εκδόσεις Ius Χαρτόδετο
2009 Αγορές Χρηματοπιστωτικών μέσων Εκδόσεις Ius Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2001 Τραπεζικός κώδικας Εκδόσεις Ius Δερματόδετο
2001 Χρηματιστήρια κεφαλαιαγορά Εκδόσεις Ius Δερματόδετο
2000 Δίκαιο αλληλόχρεου λογαριασμού Εκδόσεις Ius Χαρτόδετο
2000 Εμπορικός κώδικας Εκδόσεις Ius Δερματόδετο
1999 Ανώνυμη εταιρία Εκδόσεις Ius Δερματόδετο
1999 Επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών Εκδόσεις Ius Σκληρόδετο
1998 Ο σχεδιασμός της οικονομικής πολιτικής Εκδόσεις Ius Δερματόδετο
1988 Οικονομικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1987 Οικονομικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας Σχόλια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας Σχόλια Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2012 Ο ρόλος της δικαιοσύνης στην άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)