Βελέντζας, Γιάννης Ε.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας : 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Σχόλια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας : 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Σχόλια Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Ασφαλιστική Σύμβαση : Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν. 2496/1997 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Ασφαλιστική Σύμβαση : Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν. 2496/1997 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Ο ρόλος της δικαιοσύνης στην άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας : 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Νομικής Τεκμηρίωσης Κοινωνικοοικονομικών Θεμάτων, Καβάλα 8-9 Απριλίου 2011 Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Φορολογική νομοθεσία και λογιστική Συγγραφέας Εκδόσεις Ius Χαρτόδετο
2012 Φορολογική νομοθεσία και λογιστική Συγγραφέας Εκδόσεις Ius Χαρτόδετο
2009 Αγορές Χρηματοπιστωτικών μέσων Συγγραφέας Εκδόσεις Ius Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2001 Τραπεζικός κώδικας : Συλλογή νομοθετημάτων Συγγραφέας Εκδόσεις Ius Δερματόδετο
2001 Χρηματιστήρια κεφαλαιαγορά : Κωδικοποίηση νομοθεσίας: Συλλογή νομολογίας: Καταγραφή βιβλιογραφίας: Κατ' άρθρο ερμηνεία-σχόλια Συγγραφέας Εκδόσεις Ius Δερματόδετο
2000 Δίκαιο αλληλόχρεου λογαριασμού : Θεμελιώδη προβλήματα ουσιαστικού και δικονομικού τραπεζικού δικαίου: Μετά τις ΑΠ (ολ) 8-9/1998 και τους Ν.2601/1998 και 2789/2000 Συγγραφέας Εκδόσεις Ius Χαρτόδετο
2000 Εμπορικός κώδικας Συγγραφέας Εκδόσεις Ius Δερματόδετο
1999 Ανώνυμη εταιρία : Ερμηνεία-νομολογία, κωδικοποίηση Ν. 2190/1920 όπως ισχύει Συγγραφέας Εκδόσεις Ius Δερματόδετο
1999 Επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών Συγγραφέας Εκδόσεις Ius Σκληρόδετο
1998 Ο σχεδιασμός της οικονομικής πολιτικής : Θεμελιώδης έννοια του οικονομικού δικαίου: Συμβολή στην ερμηνεία της οικονομικής πολιτικής ως νομικής προβληματικής Συγγραφέας Εκδόσεις Ius Δερματόδετο
1988 Οικονομικό δίκαιο : Δίκαιο νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής: Νομισματικό και συναλλαγματικό δίκαιο: Τραπεζικό δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1987 Οικονομικό δίκαιο : Θεμελιώδη προβλήματα: Θεμελιώδεις έννοιες Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Ασφαλιστική Σύμβαση : Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν. 2496/1997 Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Ασφαλιστική Σύμβαση : Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν. 2496/1997 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Φορολογική νομοθεσία και λογιστική Εκδόσεις Ius Χαρτόδετο
2012 Φορολογική νομοθεσία και λογιστική Εκδόσεις Ius Χαρτόδετο
2009 Αγορές Χρηματοπιστωτικών μέσων Εκδόσεις Ius Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2001 Τραπεζικός κώδικας : Συλλογή νομοθετημάτων Εκδόσεις Ius Δερματόδετο
2001 Χρηματιστήρια κεφαλαιαγορά : Κωδικοποίηση νομοθεσίας: Συλλογή νομολογίας: Καταγραφή βιβλιογραφίας: Κατ' άρθρο ερμηνεία-σχόλια Εκδόσεις Ius Δερματόδετο
2000 Δίκαιο αλληλόχρεου λογαριασμού : Θεμελιώδη προβλήματα ουσιαστικού και δικονομικού τραπεζικού δικαίου: Μετά τις ΑΠ (ολ) 8-9/1998 και τους Ν.2601/1998 και 2789/2000 Εκδόσεις Ius Χαρτόδετο
2000 Εμπορικός κώδικας Εκδόσεις Ius Δερματόδετο
1999 Ανώνυμη εταιρία : Ερμηνεία-νομολογία, κωδικοποίηση Ν. 2190/1920 όπως ισχύει Εκδόσεις Ius Δερματόδετο
1999 Επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών Εκδόσεις Ius Σκληρόδετο
1998 Ο σχεδιασμός της οικονομικής πολιτικής : Θεμελιώδης έννοια του οικονομικού δικαίου: Συμβολή στην ερμηνεία της οικονομικής πολιτικής ως νομικής προβληματικής Εκδόσεις Ius Δερματόδετο
1988 Οικονομικό δίκαιο : Δίκαιο νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής: Νομισματικό και συναλλαγματικό δίκαιο: Τραπεζικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1987 Οικονομικό δίκαιο : Θεμελιώδη προβλήματα: Θεμελιώδεις έννοιες Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας : 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Σχόλια Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Η Αντιμετώπιση της Αφερεγγυότητας : 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Σχόλια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Ο ρόλος της δικαιοσύνης στην άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας : 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Νομικής Τεκμηρίωσης Κοινωνικοοικονομικών Θεμάτων, Καβάλα 8-9 Απριλίου 2011 Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)