Επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7410-20-7
Εκδόσεις Ius, Θεσσαλονίκη, 1999
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 29.77 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
25 x 17 εκ, 253 σελ.
Add: - Upd: