Οικονομικό δίκαιο
Θεμελιώδη προβλήματα: Θεμελιώδεις έννοιες
Κυκλοφορεί
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1987
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 5.96 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 197 σελ.
τ. 1
Add: - Upd: