Ο σχεδιασμός της οικονομικής πολιτικής
Θεμελιώδης έννοια του οικονομικού δικαίου: Συμβολή στην ερμηνεία της οικονομικής πολιτικής ως νομικής προβληματικής
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7410-15-3
Εκδόσεις Ius, Θεσσαλονίκη, 1998
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 44.65 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
24 x 17 εκ, 479 σελ.
Add: - Upd: