Ανώνυμη εταιρία
Ερμηνεία-νομολογία, κωδικοποίηση Ν. 2190/1920 όπως ισχύει
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7410-16-0
Εκδόσεις Ius, Θεσσαλονίκη, 1999
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 49.11 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
24 x 17 εκ, 624 σελ.
Add: - Upd: