Ο ρόλος της δικαιοσύνης στην άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Νομικής Τεκμηρίωσης Κοινωνικοοικονομικών Θεμάτων, Καβάλα 8-9 Απριλίου 2011
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-272-984-7
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 6/2012
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 37.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
304 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν έργο αποτελεί τη σύνοψη των πρακτικών και των εισηγήσεων του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Νομικής Τεκμηρίωσης Κοινωνικοοικονομικών Θεσμών, που έλαβε χώρα στην Καβάλα στις 8-9 Απριλίου 2011.
Στο συνέδριο αυτό έλαβαν μέρος επιφανείς νομικοί καταθέτοντας την άποψή τους για την επίδραση του δικαστή στην επιχειρηματική δραστηριότητα (Πόπη Καλαμπούκα - Γιαννοπούλου), για τις νέες ρυθμίσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και η επίδρασή τους στην άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περίοδο κρίσης (Κωνσταντίνος Δ. Φινοκαλιώτης), για το εργατικό δίκαιο και την εφαρμογή του ως περιορισμού της επιχειρηματικής δραστηριότητας (Ιωάννης Ληξουριώτης), για τον έλεγχο της ορθότητας της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών στη συγχώνευση Ανωνύμων Εταιριών (Θωμάς Χατζηγάγιος), για το ρόλο της ποινικής Δικαιοσύνης στην άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας (Παναγιώτης Μπρακουμάτσος), για τον δικαστικό έλεγχο της επαρκούς πληροφόρησης στα πλαίσια εφαρμογής του κανόνα της επιχειρηματικής κρίσεως του άρθρου 22α παρ. 2 εδ. β ΚΝ 2190/1920 (Ιωάννης Παπαδημόπουλος), για τον κρατικό οικονομικό παρεμβατισμό και τον οικονομικό δικαστή (Ιωάννης Βελέντζας) για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και επιχειρήσεις (Ελίζα Αλεξανδρίδου), για την επιχειρηματική εκτροπή ασφαλιστή και αντιμετώπισή της από τον ακυρωτικό δικαστή (Λευτέρης Σκαλίδης), για τον δικαστή και επιχειρήσεις σε περίοδο κρίσης (Λάμπρος Κοτσίρης), για την επίδραση του εταιρικού δικαίου στη λειτουργία των επιχειρήσεων (Ευάγγελος Περάκης).
Το πάνελ στου συνεδρίου συμπληρώνεται επίσης με τις εισηγησεις των Αριστείδη Χατζή, Εύας Παπαπετροπούλου-Ταλιαδούρου, Μιχαήλ Νικολαΐδη, Αναγνώστη Κηπουρού, Αθανάσιου Μανδήλα, Γεωργίου Ιατράκη, Κωνσταντίνου Ρόκου, Αλεξάνδρας Βάρκα-Αδάμη, Γεωργίου Φαλτσέτου, και Γεωργίας Μπρώνη.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

Η επίδραση του έργου του δικαστή στην επιχειρηματική δραστηριότητα
Πόπη Καλαμπούκα - Γιαννοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Δικηγόρος Δ.Ν.
Οι νέες ρυθμίσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και η επίδρασή τους στην άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περίοδο κρίσης
Κωνσταντίνος Δ. Φινοκαλιώτης, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου Νομικής ΑΠΘ
Το εργατικό δίκαιο και η εφαρμογή του ως περιορισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας
Ιωάννης Ληξουριώτης, Καθηγητής Εργατικού Δικαίου Παντείου Παν/μίου
Το Δίκαιο ως εργαλείο μείωσης του κόστους των συναλλαγών. Το Θεώρημα του Coase και η Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου
Αριστείδης Χατζής, Επίκ. Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών Παν/μίου Αθηνών, Δικηγόρος Δ.Ν.
Κοινωνικοί προβληματισμοί της επιχειρηματικής ελευθερίας. Οικονομική ελευθερία και αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από τη νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας
Εύα Παπαπετροπούλου-Ταλιαδούρου, Καθηγήτρια ΤΕΙ Πειραιά, Δικηγόρος Δ.Ν.
Ο ρόλος της ποινικής Δικαιοσύνης στην άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Πρόεδρος Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος
Η μη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων
Μιχαήλ Νικολαΐδης, Αναπλ. Καθηγητής Τμ. Λογιστικής ΤΕΙ Καβάλας
Αδιαφανή στοιχεία και νομικά εμπόδια στην λειτουργία των κεφαλαιαγορών. - Η δημιουργία ενός νέου κανονιστικού πλαισίου
Αναγνώστης Κηπουρός, Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΙ Καβάλας, Δρ. Οικονομικών Επιστημών
Οι λόγοι επίδρασης της ανάπτυξης της Λογιστικής στις επιχειρήσεις Θεσμικό Πλαίσιο (Code Law) έναντι Eθιμικού Δικαίου (Common law)
Αθανάσιος Μανδήλας, Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΙ Καβάλας, Δρ. Λογιστικής
Η εκπλήρωση χρηματικής παροχής με ξένο νόμισμα
Γεώργιος Ιατράκης, Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης, Δικηγόρος Δ.Ν.
Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής (Πεδίο εφαρμογής και βασικά χαρακτηριστικά)
Κωνσταντίνος Ρόκος, Πρωτοδίκης
Η διαφήμιση ως μέσο προώθησης των επιχειρήσεων. Η θέση του νομοθέτη και της νομολογίας
Αλεξάνδρα Βάρκα-Αδάμη, Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθήνας, Δικηγόρος Δ.Ν.
Ο έλεγχος της ορθότητας της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών στη συγχώνευση Ανωνύμων Εταιριών
Θωμάς Χατζηγάγιος, Αναπλ. Καθηγητής Παν/μίου Μακεδονίας, Δικηγόρος Δ.Ν.
Ο δικαστικός έλεγχος της επαρκούς πληροφόρησης στα πλαίσια εφαρμογής του κανόνα της επιχειρηματικής κρίσεως του άρθρου 22α παρ. 2 εδ. β Κ.Ν. 2190/1920
Ιωάννης Παπαδημόπουλος, Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας, Δικηγόρος Δ.Ν.
Ο κρατικός οικονομικός παρεμβατισμός και ο οικονομικός δικαστής
Ιωάννης Βελέντζας, Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Δικηγόρος Δ.Ν.
Aθέμιτες εμπορικές πρακτικές και επιχειρήσεις
Ελίζα Αλεξανδρίδου, Ομοτ. Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου, Νομικής ΑΠΘ
Επιχειρηματική εκτροπή ασφαλιστή και αντιμετώπισή της από τον ακυρωτικό δικαστή. Τα παραδείγματα επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του λήπτη της ασφάλισης
Λευτέρης Σκαλίδης, Καθηγητής Παν/μίου Μακεδονίας
Δικαστής και επιχειρήσεις σε κρίση
Λάμπρος Κοτσίρης, Ομότιμος Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου Νομικής ΑΠΘ, Αντεπιστέλλον Μέλος Ακαδημίας Αθηνών
Η επίδραση του εταιρικού δικαίου στη λειτουργία των επιχειρήσεων
Ευάγγελος Περάκης, Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου Παν/μίου Αθηνών, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων
Η δραστικότητα και η επικαιρότητα της Διοικητικής Δικαιοσύνης στην άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρόεδρος Εφετών Διοικητικού Εφετείου Αθηνών Πρόεδρος της 'Ενωσης Διοικητικών Δικαστών Ελλάδος
Η επίδραση της ηθικής στην απόφαση του Δικαστή διαχρονικά
Γεωργίας Μπρώνη, Δρ. Πολιτικής φιλοσοφίας, Επιστημονική Συνεργάτης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
Add: - Upd: 2022-04-19 16:27:54