Οψεις του νέου δικαίου της αφερεγγυότητας
(Ν 4738/2020)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-08-0072-2
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 7/2023
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 24/1/2025
€ 50.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
360 σελ.
Περιγραφή
Ο παρών τόμος «Όψεις του νέου δικαίου της αφερεγγυότητας (Ν 4738/2020)» περιλαμβάνει συνεισφορές και παρεμβάσεις που έγιναν στο 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων σχετικά με το νέο πτωχευτικό δίκαιο (Ν 4738/2020) που πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο στις 1, 2 και 3 Απριλίου 2022.
Τα θέματα που συζητήθηκαν περιλάμβαναν
τη νέα πτωχευτική νομοθεσία,
την εξυγίανση και την διαδικασία εξυγίανσης,
τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών,
τη θέση των οφειλετών και των πιστωτών,
την απαλλαγή,
την προστασία της κύριας κατοικίας και άλλα θέματα.

Add: 2023-08-01 12:21:22 - Upd: 2023-08-01 12:53:59