Ψυχομάνης, Σπύρος Δ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Πτωχευτικό Δίκαιο Με βάση το Νόμο 4738/2020 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Η σύμβαση της ναύλωσης Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Η σύμβαση της ναύλωσης Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών : Αναθεωρημένη με βάση ιδίως τους νόμους 4601/2019 και 4635/2019 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Εμπορική νομοθεσία (Γενικό μέρος) - Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό εμπόριο - Βασική εμπορική νομοθεσία Ι : Επιμέλεια: Σπύρος Ψυχομάνης, Ρήγας Γιοβανόπουλος. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 19]. Δεκέμβριος 2019 Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Εγχειρίδιο γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου & Πρακτικά θέματα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Πτωχευτικό δίκαιο : και Δίκαιο ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Πτωχευτικό δίκαιο & Δίκαιο ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων Επιστημονική επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών - Β' έκδοση : ΟΕ, ΕΕ, ΕΕκμ, Αφανούς, Κοινοπραξίας, ΕΟΟΣ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ. Με βάση και τους νόμους 4541/2018 και 4548/2018 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Εμπορικό δίκαιο - 3η έκδοση : Γενικό μέρος - Δίκαιο εμπορικών συμβάσεων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2018 Πτωχευτικό δίκαιο & Δίκαιο ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων - Βασική εμπορική νομοθεσία VII : Φεβρουάριος 2017. Επιμέλεια: Σπύρος Ψυχομάνης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 25] Επιστημονική επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών - Β' έκδοση : ΟΕ, ΕΕ, ΕΕκμ, Αφανούς, Κοινοπραξίας, ΕΟΟΣ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ. Μετά το Ν. 4072/2012 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Πτωχευτικό δίκαιο & Δίκαιο ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων - Βασική εμπορική νομοθεσία VII : Αύγουστος 2017. Επιμέλεια: Σπύρος Ψυχομάνης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 25] Επιστημονική επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Πτωχευτικό δίκαιο και δίκαιο ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Ζ' έκδοση : Αναθεωρημένη με βάση και τους νόμους 4446/2016 και 4472/2017 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Πτωχευτικό δίκαιο & Δίκαιο ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων - Βασική εμπορική νομοθεσία VII : Φεβρουάριος 2017. Επιμέλεια: Σπύρος Ψυχομάνης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 25] Επιστημονική επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Εμπορική νομοθεσία (Γενικό μέρος) - Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό εμπόριο - Βασική εμπορική νομοθεσία Ι : Επιμέλεια: Σπύρος Ψυχομάνης, Ρήγας Γιοβανόπουλος. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 19]. Σεπτέμβριος 2016 Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Πτωχευτικό δίκαιο & Δίκαιο ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων - Βασική εμπορική νομοθεσία VII : Σεπτέμβριος 2016. Επιμέλεια: Σπύρος Ψυχομάνης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 25] Επιστημονική επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Εγχειρίδιο Τραπεζικού Δικαίου - Β' έκδοση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2016 Τιμητικός Τόμος Ελίζας Αλεξανδρίδου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Πτωχευτικό δίκαιο & Δίκαιο ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων - Βασική εμπορική νομοθεσία VII : Φεβρουάριος 2016. Επιμέλεια: Σπύρος Ψυχομάνης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 25] Επιστημονική επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Πτωχευτικό δίκαιο και δίκαιο ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων : Αναθεωρημένη με βάση και τους νόμους 4336/2015 και 4346/2015 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Πτωχευτικό δίκαιο & Δίκαιο ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων - Βασική εμπορική νομοθεσία VII : Σεπτέμβριος 2015. Επιμέλεια: Σπύρος Ψυχομάνης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 25] Επιστημονική επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Τραπεζικό δίκαιο ΙΙΙ : • Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) • Υπηρεσίες Πληρωμών Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Δίκαιο τραπεζικού συστήματος - Βασική εμπορική νομοθεσία V : Φεβρουάριος 2015. Επιμέλεια: Σπύρος Ψυχομάνης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 23] Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Δίκαιο τραπεζικών συμβάσεων - Βασική εμπορική νομοθεσία VI : Φεβρουάριος 2015.Επιμέλεια: Σπύρος Ψυχομάνης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 24] Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (μη εμπόρων) : (Μετά και το νόμο 4161/2013) Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Πτωχευτικό δίκαιο: Βασική εμπορική νομοθεσία VII Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Εμπορικό δίκαιο : Γενικό μέρος, Δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Δίκαιο εμπορικών εταιριών : ΟΕ, ΕΕ, ΕΕκμ, Αφανούς, Κοινοπραξίας, ΕΟΟΣ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ. Μετά το Ν. 4072/2012 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Εμπορική νομοθεσία (Γενικό μέρος) - Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό εμπόριο - Βασική εμπορική νομοθεσία Ι : Επιμέλεια: Σπύρος Ψυχομάνης, Ρήγας Γιοβανόπουλος. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 19]. Δεκέμβριος 2013 Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Βασική εμπορική νομοθεσία : Γενικό μέρος, Βιομηχανική ιδιοκτησία, Ηλεκτρονικό εμπόριο Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Οι επελθούσες με το ν. 4072/2012 αλλαγές στο δίκαιο των προσωπικών εταιριών Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Πτωχευτικό δίκαιο και δίκαιο ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων : Αναθεωρημένη με βάση τους νόμους 4055/2012 και 4072/2012 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Βασική εμπορική νομοθεσία : Πτωχευτικό δίκαιο Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Βασική εμπορική νομοθεσία : Πτωχευτική νομοθεσία Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Πτωχευτικό δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Το ελληνικό οικονομικό πρόβλημα : Αδρή του ζητήματος της ante portas πτώχευσης του ελληνικού δημοσίου "επίσκειψις" Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Τραπεζικό δίκαιο : Δίκαιο τραπεζικών συμβάσεων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Βασική εμπορική νομοθεσία: Δίκαιο τραπεζικού συστήματος Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Βασική εμπορική νομοθεσία: Δίκαιο τραπεζικών συμβάσεων Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Βασική εμπορική νομοθεσία : Γενικό μέρος - Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό εμπόριο Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Δίκαιο εμπορικών εταιριών: Προσωπικές εταιρίες Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Εγχειρίδιο γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Τραπεζικό δίκαιο ΙΙ : Δίκαιο τραπεζικών συμβάσεων - Προστασία πελάτη-καταναλωτή - Καταθέσεις - Άλλα επιστρεπτέα κεφάλαια - Δάνεια - Λοιπές (άμεσες) πιστώσεις - Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Εγχειρίδιο τραπεζικού δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Δίκαιο του τραπεζικού συστήματος : Οι τράπεζες και η εποπτεία τους Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Τραπεζικό δίκαιο : Δίκαιο τραπεζικών συμβάσεων: Γενικό μέρος Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2007 Εμπορικό δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2007 Πτωχευτικό δίκαιο : Κατά τον Ν. 3588/2007 "Πτωχευτικός κώδικας" Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Οι τράπεζες και η εποπτεία τους : Δίκαιο του τραπεζικού συστήματος Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Εμπορικό δίκαιο : Γενικό μέρος Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2004 Η προστασία του καταναλωτή στις τραπεζικές συναλλαγές : Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Αθήνα, 7 Ιουνίου 2002 Εισήγηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Πτωχευτικό δίκαιο : Επίτομη ερμηνευτική προσέγγιση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2003 Πτωχευτικό δίκαιο : Επίτομη ερμηνευτική προσέγγιση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2003 Τουριστικό δίκαιο : Ερμηνευτικά και νομοθετικά ζητήματα και προτάσεις Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2002 Τραπεζικές δραστηριότητες αμφισβητήσιμης νομιμότητας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2001 Η πίστωση έναντι εγγράφων : Σύγχρονες πρακτικές: Διάκριση από την ενέγγυο πίστωση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2001 Τραπεζικό δίκαιο : Δίκαιο τραπεζικών συμβάσεων: Γενικό μέρος, καταθέσεις, πιστώσεις, εγγυητικές επιστολές Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1999 Τραπεζικό δίκαιο : Δίκαιο τραπεζικών συμβάσεων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1997 Τραπεζικό δίκαιο : Δίκαιο τραπεζικών συμβάσεων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1996 Το Factoring ως σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Πτωχευτικό Δίκαιο Με βάση το Νόμο 4738/2020 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών : Αναθεωρημένη με βάση ιδίως τους νόμους 4601/2019 και 4635/2019 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Εγχειρίδιο γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου & Πρακτικά θέματα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Πτωχευτικό δίκαιο : και Δίκαιο ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Πτωχευτικό δίκαιο & Δίκαιο ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών - Β' έκδοση : ΟΕ, ΕΕ, ΕΕκμ, Αφανούς, Κοινοπραξίας, ΕΟΟΣ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ. Με βάση και τους νόμους 4541/2018 και 4548/2018 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Εμπορικό δίκαιο - 3η έκδοση : Γενικό μέρος - Δίκαιο εμπορικών συμβάσεων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2018 Πτωχευτικό δίκαιο & Δίκαιο ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων - Βασική εμπορική νομοθεσία VII : Φεβρουάριος 2017. Επιμέλεια: Σπύρος Ψυχομάνης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 25] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών - Β' έκδοση : ΟΕ, ΕΕ, ΕΕκμ, Αφανούς, Κοινοπραξίας, ΕΟΟΣ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ. Μετά το Ν. 4072/2012 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Πτωχευτικό δίκαιο & Δίκαιο ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων - Βασική εμπορική νομοθεσία VII : Αύγουστος 2017. Επιμέλεια: Σπύρος Ψυχομάνης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 25] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Πτωχευτικό δίκαιο και δίκαιο ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Ζ' έκδοση : Αναθεωρημένη με βάση και τους νόμους 4446/2016 και 4472/2017 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Πτωχευτικό δίκαιο & Δίκαιο ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων - Βασική εμπορική νομοθεσία VII : Φεβρουάριος 2017. Επιμέλεια: Σπύρος Ψυχομάνης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 25] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Πτωχευτικό δίκαιο & Δίκαιο ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων - Βασική εμπορική νομοθεσία VII : Σεπτέμβριος 2016. Επιμέλεια: Σπύρος Ψυχομάνης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 25] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Εγχειρίδιο Τραπεζικού Δικαίου - Β' έκδοση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2016 Τιμητικός Τόμος Ελίζας Αλεξανδρίδου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Πτωχευτικό δίκαιο & Δίκαιο ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων - Βασική εμπορική νομοθεσία VII : Φεβρουάριος 2016. Επιμέλεια: Σπύρος Ψυχομάνης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 25] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Πτωχευτικό δίκαιο και δίκαιο ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων : Αναθεωρημένη με βάση και τους νόμους 4336/2015 και 4346/2015 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Πτωχευτικό δίκαιο & Δίκαιο ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων - Βασική εμπορική νομοθεσία VII : Σεπτέμβριος 2015. Επιμέλεια: Σπύρος Ψυχομάνης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 25] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Τραπεζικό δίκαιο ΙΙΙ : • Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) • Υπηρεσίες Πληρωμών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (μη εμπόρων) : (Μετά και το νόμο 4161/2013) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Εμπορικό δίκαιο : Γενικό μέρος, Δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Δίκαιο εμπορικών εταιριών : ΟΕ, ΕΕ, ΕΕκμ, Αφανούς, Κοινοπραξίας, ΕΟΟΣ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ. Μετά το Ν. 4072/2012 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Οι επελθούσες με το ν. 4072/2012 αλλαγές στο δίκαιο των προσωπικών εταιριών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Πτωχευτικό δίκαιο και δίκαιο ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων : Αναθεωρημένη με βάση τους νόμους 4055/2012 και 4072/2012 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Πτωχευτικό δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Το ελληνικό οικονομικό πρόβλημα : Αδρή του ζητήματος της ante portas πτώχευσης του ελληνικού δημοσίου "επίσκειψις" Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Τραπεζικό δίκαιο : Δίκαιο τραπεζικών συμβάσεων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2010 Δίκαιο εμπορικών εταιριών: Προσωπικές εταιρίες Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Εγχειρίδιο γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Τραπεζικό δίκαιο ΙΙ : Δίκαιο τραπεζικών συμβάσεων - Προστασία πελάτη-καταναλωτή - Καταθέσεις - Άλλα επιστρεπτέα κεφάλαια - Δάνεια - Λοιπές (άμεσες) πιστώσεις - Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Εγχειρίδιο τραπεζικού δικαίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Δίκαιο του τραπεζικού συστήματος : Οι τράπεζες και η εποπτεία τους Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Τραπεζικό δίκαιο : Δίκαιο τραπεζικών συμβάσεων: Γενικό μέρος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2007 Εμπορικό δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2007 Πτωχευτικό δίκαιο : Κατά τον Ν. 3588/2007 "Πτωχευτικός κώδικας" Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Οι τράπεζες και η εποπτεία τους : Δίκαιο του τραπεζικού συστήματος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Εμπορικό δίκαιο : Γενικό μέρος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2004 Πτωχευτικό δίκαιο : Επίτομη ερμηνευτική προσέγγιση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2003 Πτωχευτικό δίκαιο : Επίτομη ερμηνευτική προσέγγιση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2003 Τουριστικό δίκαιο : Ερμηνευτικά και νομοθετικά ζητήματα και προτάσεις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2002 Τραπεζικές δραστηριότητες αμφισβητήσιμης νομιμότητας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2001 Η πίστωση έναντι εγγράφων : Σύγχρονες πρακτικές: Διάκριση από την ενέγγυο πίστωση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2001 Τραπεζικό δίκαιο : Δίκαιο τραπεζικών συμβάσεων: Γενικό μέρος, καταθέσεις, πιστώσεις, εγγυητικές επιστολές Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1999 Τραπεζικό δίκαιο : Δίκαιο τραπεζικών συμβάσεων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1997 Τραπεζικό δίκαιο : Δίκαιο τραπεζικών συμβάσεων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1996 Το Factoring ως σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Εμπορική νομοθεσία (Γενικό μέρος) - Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό εμπόριο - Βασική εμπορική νομοθεσία Ι : Επιμέλεια: Σπύρος Ψυχομάνης, Ρήγας Γιοβανόπουλος. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 19]. Δεκέμβριος 2019 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Εμπορική νομοθεσία (Γενικό μέρος) - Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό εμπόριο - Βασική εμπορική νομοθεσία Ι : Επιμέλεια: Σπύρος Ψυχομάνης, Ρήγας Γιοβανόπουλος. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 19]. Σεπτέμβριος 2016 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Δίκαιο τραπεζικού συστήματος - Βασική εμπορική νομοθεσία V : Φεβρουάριος 2015. Επιμέλεια: Σπύρος Ψυχομάνης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 23] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Δίκαιο τραπεζικών συμβάσεων - Βασική εμπορική νομοθεσία VI : Φεβρουάριος 2015.Επιμέλεια: Σπύρος Ψυχομάνης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 24] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Εμπορική νομοθεσία (Γενικό μέρος) - Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό εμπόριο - Βασική εμπορική νομοθεσία Ι : Επιμέλεια: Σπύρος Ψυχομάνης, Ρήγας Γιοβανόπουλος. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 19]. Δεκέμβριος 2013 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Πτωχευτικό δίκαιο: Βασική εμπορική νομοθεσία VII Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Βασική εμπορική νομοθεσία : Γενικό μέρος, Βιομηχανική ιδιοκτησία, Ηλεκτρονικό εμπόριο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Βασική εμπορική νομοθεσία : Πτωχευτικό δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Βασική εμπορική νομοθεσία : Πτωχευτική νομοθεσία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Βασική εμπορική νομοθεσία: Δίκαιο τραπεζικού συστήματος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Βασική εμπορική νομοθεσία: Δίκαιο τραπεζικών συμβάσεων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Βασική εμπορική νομοθεσία : Γενικό μέρος - Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό εμπόριο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Η σύμβαση της ναύλωσης Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Η σύμβαση της ναύλωσης Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2004 Η προστασία του καταναλωτή στις τραπεζικές συναλλαγές : Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Αθήνα, 7 Ιουνίου 2002 Εισήγηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο