Περάκης, Ευάγγελος Ε.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρείας : Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4548/2018 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Το Νέο Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή : Ελληνικό-Ενωσιακό Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Κατάχρηση προνομιάκων πληροφοριών και αδικοπρακτικές αξιώσεις αποζημίωσης των επενδυτών : Συμβολή στην ιδιωτική επιβολή των κανόνων της κεφαλαιαγοράς Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2023 Κατάχρηση προνομιάκων πληροφοριών και αδικοπρακτικές αξιώσεις αποζημίωσης των επενδυτών : Συμβολή στην ιδιωτική επιβολή των κανόνων της κεφαλαιαγοράς Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Γενικό μέρος εμπορικού δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2023 Γενικό μέρος εμπορικού δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Οψεις του νέου δικαίου της αφερεγγυότητας : (Ν 4738/2020) Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Οψεις του νέου δικαίου της αφερεγγυότητας : (Ν 4738/2020) Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Η αθέτηση της ενοχής του πωλήτη στη διεθνή εμπορική πώληση : Στο παράδειγμα της Σύμβασης της Βιέννης Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Η αθέτηση της ενοχής του πωλήτη στη διεθνή εμπορική πώληση : Στο παράδειγμα της Σύμβασης της Βιέννης Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Το πιστωτικό ίδρυμα ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Το πιστωτικό ίδρυμα ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη DOCX
2022 Η διεύθυνση του ομίλου επιχειρήσεων ως δικαίωμα και υποχρέωση της μητρικής εταιρίας Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Η διεύθυνση του ομίλου επιχειρήσεων ως δικαίωμα και υποχρέωση της μητρικής εταιρίας Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών & Χειραγώγηση στη σύγχρονη αγορά κεφαλαίου Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών & Χειραγώγηση στη σύγχρονη αγορά κεφαλαίου Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Μετοχικός Ακτιβισμός : Νομικά ζητήματα Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Μετοχικός Ακτιβισμός : Νομικά ζητήματα Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Η αστική ευθύνη των Gatekeepers της Κεφαλαιαγοράς έναντι των επενδυτών Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Η αστική ευθύνη των Gatekeepers της Κεφαλαιαγοράς έναντι των επενδυτών Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Ο κίνδυνος σύγχυσης στο δίκαιο του σήματος Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Ο κίνδυνος σύγχυσης στο δίκαιο του σήματος Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Πτωχευτικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2021 Πτωχευτικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Οικονομία - Τεχνολογία - Δίκαιο και Εργασία : Τιμητικός Τόμος Δημήτρη Α. Τραυλού-Τζανετάτου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Αντασφάλιση : Ο θεσμός και η σύμβαση Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας ,2ος τόμος : Ερμηνεία κατ'άρθρο του Ν 4548/2018 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας ,2ος τόμος : Ερμηνεία κατ'άρθρο του Ν 4548/2018 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2019 Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Η ίδρυση της ΑΕ : Από την Κρατική Αδειοδότηση στην Υπηρεσία Μίας Στάσης Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στη σχέση Τράπεζας-Πελάτη Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες : ως εργαλείο χρηματοδότησης Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Η αντιμετώπιση της διασυνοριακής αφερεγγυότητας των ομίλων εταιριών στην Ευρωπαϊκή Ενωση Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Το Νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρείας : Ο νέος Ν 4548/2018 με εισαγωγικές παρατηρήσεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Το μοντέλο του ορθολογικού επενδυτή στο Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Το Νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρείας : Ο νέος Ν 4548/2018 με εισαγωγικές παρατηρήσεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου - Αξιόγραφα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Οι πρόσφατες εξέλιξεις του Πτωχευτικού Δικαίου : 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Το Νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρείας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Τίτλοι Κτήσης Μετόχων (Warrants) : Εταιρικοί και Καλυμμένοι Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Πτωχευτικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Πτωχευτικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Το Δίκαιο της Λογιστικής Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Το Δίκαιο ως θεμέλιο μιας σύγχρονης και αναπτυσσόμενης οικονομίας : 6ο Πανελλήνιο συνέδριο e-Θέμις Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Το νέο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4416/2016 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Το νέο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4416/2016 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Η διαδικασία εξυγίανσης ως διαχρονικός θεσμός του ελληνικού δικαίου : Δίκαιο Εξυγίανσης & Οικονομική Κρίση Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Η διαδικασία εξυγίανσης ως διαχρονικός θεσμός του ελληνικού δικαίου : Δίκαιο Εξυγίανσης & Οικονομική Κρίση Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Τιμητικός Τόμος Ελίζας Αλεξανδρίδου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Η Αρχή της ίσης μεταχείρισης στο Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Η Αρχή της ίσης μεταχείρισης στο Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή : Ελληνικό-Ενωσιακό Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή : Ελληνικό-Ενωσιακό Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Ο Κανονισμός 1/2003 : Για την Εφαρμογή των Κανόνων Ανταγωνισμού της ΕΕ Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Το Νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Το Νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Κοινές Επιχειρήσεις (Joint Ventures) Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Κοινές Επιχειρήσεις (Joint Ventures) Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Χαριστήριον , Σύμμεικτα : Προς τιμήν Ιωάννη Κ.Δρυλλεράκη Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Η Μικρομεσαία Επιχείρηση στο Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δικαίο Εταιριών Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Η Μικρομεσαία Επιχείρηση στο Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δικαίο Εταιριών Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Innovation Law, Δίκαιο & Καινοτομία : 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-Θέμις Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Innovation Law, Δίκαιο & Καινοτομία : 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-Θέμις Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας : Κατ'άρθρο ερμηνεία του ΚΝ 2190/1920 Αρθρα 36-143 Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας : Κατ'άρθρο ερμηνεία του ΚΝ 2190/1920 Άρθρα 1-35γ Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 Γενικό μέρος εμπορικού δικαίου - αξιόγραφα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Όρια δράσης και ευθύνης των εταιρικών διοικητών Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 Όρια δράσης και ευθύνης των εταιρικών διοικητών Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ) Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2013 Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ) Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα : "Παίγνιο" και "συναλλαγή" στις "επενδυτικές" συμβάσεις Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Οι προπτωχευτικές διαδικασίες αφερεγγυότητας του πτωχευτικού κώδικα : Από την συνδιαλλαγή, επιστροφή στην εξυγίανση Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Η κατανομή των εξουσιών μεταξύ της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. : Συγκριτική μελέτη μεταξύ ελληνικού και γερμανικού δικαίου Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Απόσχιση κλάδου Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Πτωχευτικό δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ) : Η νέα εταιρική μορφή Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Η ευθύνη των εποπτικών αρχών στο χρηματοπιστωπικό τομέα : Η αστική ευθύνη του επόπτη προς αποζημίωση λόγω πλημμελούς εποπτείας Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Το νέο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Ελαττωματικές αποφάσεις γενικής συνέλευσης Α.Ε. : Όψεις της ακυρωσίας Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Γενικό μέρος του εμπορικού δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Πτωχευτικό δίκαιο : Πτώχευση και διαδικασία συνδιαλλαγής (Ν 3588/2007), Διεθνές πτωχευτικό δίκαιο (Καν. 1346/2000, Ν 3858/2010), Υπερχρέωση φυσικών προσώπων (Ν 3869/2010) Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Το νέο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας : Ο ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει μετά τους Ν 3604/2007,3756/2009,3763/2009,3873/2010 και 3884/2010 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η ανώνυμη εταιρία ειδικού σκοπού στις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) : Εφαρμογές της αρχής "intuitus personae" Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2010 Η ανώνυμη εταιρία ειδικού σκοπού στις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) : Εφαρμογές της αρχής "intuitus personae" Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας : Κατ'άρθρο ερμηνεία του ΚΝ 2190/1920 Άρθρα 36-143 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας : Κατ ' άρθρο ερμηνεία του ΚΝ 2190/1920 Άρθρα 1-35γ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Η οικονομική αποτελεσματικότητα στον κοινοτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων : Συγκριτική επισκόπηση με το δίκαιο ΗΠΑ και Καναδά Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2010 Η οικονομική αποτελεσματικότητα στον κοινοτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων : Συγκριτική επισκόπηση με το δίκαιο ΗΠΑ και Καναδά Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2009 Προσβολή ηθικού δικαιώματος και δικαιώματος προσωπικότητας στο ψηφιακό μέλλον Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Συμβάσεις διανομής : Υποδείγματα συμβάσεων με σχόλια και παρατηρήσεις Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Το δίκαιο της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης : Νόμος 3190/1955 Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2007 Διασυνοριακές συναλλαγές σε χρηματιστήρια αξιών Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Νέο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας : όπως ισχύει με το Ν 3604/2007 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Το δίκαιο της ανώνυμη εταιρείας: Λογιστικό δίκαιο : Άρθρα 41-46α & 90-131 κ.ν. 2190/1920 Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2007 Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας : Εισαγωγικό μέρος και γενικές διατάξεις (άρθρα 1-7 κ. ν. 2190 / 1920) Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2006 Γενικό μέρος του εμπορικού δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2006 Η ελληνική ευρωπαϊκή εταιρία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2006 Η συμφωνία πιστωτών και επιχείρησης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2006 Κωνσταντίνος Παμπούκης: 45 χρόνια επιστημονικής παρουσίας : Επιστημονική εκδήλωση (7 Μαϊου 2005) Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας : Ειδικά θέματα: Εταιρική διακυβέρνηση (Ν 3016/2002) - Ομολογίες και τιτλοποίηση απαιτήσεων (Ν 3156/2003) Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας : Διάλυση και εκκαθάριση. Ειδικά θέματα: Εταιρική διακυβέρνηση (Ν.3016/2002), ομολογίες και τιτλοποίηση απαιτήσεων (Ν.3156/2003) Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Διεθνή λογιστικά πρότυπα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Θέματα θεωρίας και πράξης του εμπορικού δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας : Ερμηνεία κατ' άρθρο του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα: Μετασχηματισμοί εταιριών: Μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, εξαγορά (άρθρα 66-69 κ.ν. 2190/1920) Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2004 Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας : Εισαγωγικό μέρος και γενικές διατάξεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Γενικές διατάξεις : Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας (άρθρα 7Α έως 11Α) Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2002 Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας : Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας [άρθρα 36-40ε κ.ν. 2190/1920] Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2000 Η γενική συνέλευση : Άρθρα 25-35Γ κ.ν. 2190/1920 Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2000 Το διοικητικό συμβούλιο : Άρθρα 18-24 κ.ν. 2190/1920 Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1993 Η συμφωνία πιστωτών και επιχείρησης κατά τα άρθρα 44 και 45 Ν. 1892/90 : Και η υπαγωγή της στην έννοια της συλλογικής διαδικασίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1992 Στοιχεία αγγλικής νομικής ορολογίας : Εισαγωγικές παρατηρήσεις και κείμενα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1992 Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας : Άρθρα 1-40 ε, Ν. 2190/20 Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1992 Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας : Ν. 2190/1920, άρθρα 41-112 Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1991 Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας : Ειδικοί τύποι ανώνυμων εταιριών Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1990 Η πτώχευση του αλλοδαπού εμπόρου και η αναγνώριση των αλλοδαπών πτωχεύσεων στην Ελλάδα : Προβληματισμοί διεθνούς πτωχευτικού δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1984 Ο τακτικός έλεγχος της ανώνυμης εταιρίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρείας : Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4548/2018 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Το Νέο Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή : Ελληνικό-Ενωσιακό Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Γενικό μέρος εμπορικού δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2023 Γενικό μέρος εμπορικού δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2021 Πτωχευτικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Πτωχευτικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Οικονομία - Τεχνολογία - Δίκαιο και Εργασία : Τιμητικός Τόμος Δημήτρη Α. Τραυλού-Τζανετάτου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας ,2ος τόμος : Ερμηνεία κατ'άρθρο του Ν 4548/2018 Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας ,2ος τόμος : Ερμηνεία κατ'άρθρο του Ν 4548/2018 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Το Νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρείας : Ο νέος Ν 4548/2018 με εισαγωγικές παρατηρήσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Το Νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρείας : Ο νέος Ν 4548/2018 με εισαγωγικές παρατηρήσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου - Αξιόγραφα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Οι πρόσφατες εξέλιξεις του Πτωχευτικού Δικαίου : 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Το Νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρείας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Πτωχευτικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Πτωχευτικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Το Δίκαιο της Λογιστικής Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Το νέο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4416/2016 Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Το νέο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4416/2016 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος Ελίζας Αλεξανδρίδου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή : Ελληνικό-Ενωσιακό Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή : Ελληνικό-Ενωσιακό Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Το Νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Το Νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2013 Γενικό μέρος εμπορικού δικαίου - αξιόγραφα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ) Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ) Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2012 Πτωχευτικό δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ) : Η νέα εταιρική μορφή Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Το νέο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Γενικό μέρος του εμπορικού δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Πτωχευτικό δίκαιο : Πτώχευση και διαδικασία συνδιαλλαγής (Ν 3588/2007), Διεθνές πτωχευτικό δίκαιο (Καν. 1346/2000, Ν 3858/2010), Υπερχρέωση φυσικών προσώπων (Ν 3869/2010) Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Το νέο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας : Ο ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει μετά τους Ν 3604/2007,3756/2009,3763/2009,3873/2010 και 3884/2010 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας : Κατ'άρθρο ερμηνεία του ΚΝ 2190/1920 Άρθρα 36-143 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας : Κατ ' άρθρο ερμηνεία του ΚΝ 2190/1920 Άρθρα 1-35γ Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2007 Διασυνοριακές συναλλαγές σε χρηματιστήρια αξιών Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Νέο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας : όπως ισχύει με το Ν 3604/2007 Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Γενικό μέρος του εμπορικού δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2006 Η ελληνική ευρωπαϊκή εταιρία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2006 Η συμφωνία πιστωτών και επιχείρησης Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2006 Κωνσταντίνος Παμπούκης: 45 χρόνια επιστημονικής παρουσίας : Επιστημονική εκδήλωση (7 Μαϊου 2005) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας : Διάλυση και εκκαθάριση. Ειδικά θέματα: Εταιρική διακυβέρνηση (Ν.3016/2002), ομολογίες και τιτλοποίηση απαιτήσεων (Ν.3156/2003) Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Διεθνή λογιστικά πρότυπα Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Θέματα θεωρίας και πράξης του εμπορικού δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας : Εισαγωγικό μέρος και γενικές διατάξεις Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Γενικές διατάξεις : Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας (άρθρα 7Α έως 11Α) Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
1993 Η συμφωνία πιστωτών και επιχείρησης κατά τα άρθρα 44 και 45 Ν. 1892/90 : Και η υπαγωγή της στην έννοια της συλλογικής διαδικασίας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1992 Στοιχεία αγγλικής νομικής ορολογίας : Εισαγωγικές παρατηρήσεις και κείμενα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1990 Η πτώχευση του αλλοδαπού εμπόρου και η αναγνώριση των αλλοδαπών πτωχεύσεων στην Ελλάδα : Προβληματισμοί διεθνούς πτωχευτικού δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1984 Ο τακτικός έλεγχος της ανώνυμης εταιρίας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Κατάχρηση προνομιάκων πληροφοριών και αδικοπρακτικές αξιώσεις αποζημίωσης των επενδυτών : Συμβολή στην ιδιωτική επιβολή των κανόνων της κεφαλαιαγοράς Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2023 Κατάχρηση προνομιάκων πληροφοριών και αδικοπρακτικές αξιώσεις αποζημίωσης των επενδυτών : Συμβολή στην ιδιωτική επιβολή των κανόνων της κεφαλαιαγοράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Η αθέτηση της ενοχής του πωλήτη στη διεθνή εμπορική πώληση : Στο παράδειγμα της Σύμβασης της Βιέννης Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2023 Η αθέτηση της ενοχής του πωλήτη στη διεθνή εμπορική πώληση : Στο παράδειγμα της Σύμβασης της Βιέννης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Το πιστωτικό ίδρυμα ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής Νομική Βιβλιοθήκη DOCX
2022 Το πιστωτικό ίδρυμα ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Η διεύθυνση του ομίλου επιχειρήσεων ως δικαίωμα και υποχρέωση της μητρικής εταιρίας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Η διεύθυνση του ομίλου επιχειρήσεων ως δικαίωμα και υποχρέωση της μητρικής εταιρίας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών & Χειραγώγηση στη σύγχρονη αγορά κεφαλαίου Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών & Χειραγώγηση στη σύγχρονη αγορά κεφαλαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Μετοχικός Ακτιβισμός : Νομικά ζητήματα Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Μετοχικός Ακτιβισμός : Νομικά ζητήματα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Η αστική ευθύνη των Gatekeepers της Κεφαλαιαγοράς έναντι των επενδυτών Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Η αστική ευθύνη των Gatekeepers της Κεφαλαιαγοράς έναντι των επενδυτών Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Ο κίνδυνος σύγχυσης στο δίκαιο του σήματος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Ο κίνδυνος σύγχυσης στο δίκαιο του σήματος Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Αντασφάλιση : Ο θεσμός και η σύμβαση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Η ίδρυση της ΑΕ : Από την Κρατική Αδειοδότηση στην Υπηρεσία Μίας Στάσης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στη σχέση Τράπεζας-Πελάτη Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες : ως εργαλείο χρηματοδότησης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Η αντιμετώπιση της διασυνοριακής αφερεγγυότητας των ομίλων εταιριών στην Ευρωπαϊκή Ενωση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Το μοντέλο του ορθολογικού επενδυτή στο Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Η διαδικασία εξυγίανσης ως διαχρονικός θεσμός του ελληνικού δικαίου : Δίκαιο Εξυγίανσης & Οικονομική Κρίση Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Η διαδικασία εξυγίανσης ως διαχρονικός θεσμός του ελληνικού δικαίου : Δίκαιο Εξυγίανσης & Οικονομική Κρίση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Η Αρχή της ίσης μεταχείρισης στο Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Η Αρχή της ίσης μεταχείρισης στο Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Ο Κανονισμός 1/2003 : Για την Εφαρμογή των Κανόνων Ανταγωνισμού της ΕΕ Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Κοινές Επιχειρήσεις (Joint Ventures) Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Κοινές Επιχειρήσεις (Joint Ventures) Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Χαριστήριον , Σύμμεικτα : Προς τιμήν Ιωάννη Κ.Δρυλλεράκη Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Η Μικρομεσαία Επιχείρηση στο Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δικαίο Εταιριών Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Η Μικρομεσαία Επιχείρηση στο Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δικαίο Εταιριών Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας : Κατ'άρθρο ερμηνεία του ΚΝ 2190/1920 Αρθρα 36-143 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας : Κατ'άρθρο ερμηνεία του ΚΝ 2190/1920 Άρθρα 1-35γ Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 Όρια δράσης και ευθύνης των εταιρικών διοικητών Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Όρια δράσης και ευθύνης των εταιρικών διοικητών Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα : "Παίγνιο" και "συναλλαγή" στις "επενδυτικές" συμβάσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Οι προπτωχευτικές διαδικασίες αφερεγγυότητας του πτωχευτικού κώδικα : Από την συνδιαλλαγή, επιστροφή στην εξυγίανση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Η κατανομή των εξουσιών μεταξύ της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. : Συγκριτική μελέτη μεταξύ ελληνικού και γερμανικού δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Απόσχιση κλάδου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Η ευθύνη των εποπτικών αρχών στο χρηματοπιστωπικό τομέα : Η αστική ευθύνη του επόπτη προς αποζημίωση λόγω πλημμελούς εποπτείας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Ελαττωματικές αποφάσεις γενικής συνέλευσης Α.Ε. : Όψεις της ακυρωσίας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Πτωχευτικό δίκαιο : Πτώχευση και διαδικασία συνδιαλλαγής (Ν 3588/2007), Διεθνές πτωχευτικό δίκαιο (Καν. 1346/2000, Ν 3858/2010), Υπερχρέωση φυσικών προσώπων (Ν 3869/2010) Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η ανώνυμη εταιρία ειδικού σκοπού στις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) : Εφαρμογές της αρχής "intuitus personae" Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2010 Η ανώνυμη εταιρία ειδικού σκοπού στις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) : Εφαρμογές της αρχής "intuitus personae" Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η οικονομική αποτελεσματικότητα στον κοινοτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων : Συγκριτική επισκόπηση με το δίκαιο ΗΠΑ και Καναδά Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η οικονομική αποτελεσματικότητα στον κοινοτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων : Συγκριτική επισκόπηση με το δίκαιο ΗΠΑ και Καναδά Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2009 Προσβολή ηθικού δικαιώματος και δικαιώματος προσωπικότητας στο ψηφιακό μέλλον Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Συμβάσεις διανομής : Υποδείγματα συμβάσεων με σχόλια και παρατηρήσεις Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Το δίκαιο της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης : Νόμος 3190/1955 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2007 Το δίκαιο της ανώνυμη εταιρείας: Λογιστικό δίκαιο : Άρθρα 41-46α & 90-131 κ.ν. 2190/1920 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2007 Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας : Εισαγωγικό μέρος και γενικές διατάξεις (άρθρα 1-7 κ. ν. 2190 / 1920) Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2005 Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας : Ειδικά θέματα: Εταιρική διακυβέρνηση (Ν 3016/2002) - Ομολογίες και τιτλοποίηση απαιτήσεων (Ν 3156/2003) Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας : Ερμηνεία κατ' άρθρο του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα: Μετασχηματισμοί εταιριών: Μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, εξαγορά (άρθρα 66-69 κ.ν. 2190/1920) Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2002 Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας : Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας [άρθρα 36-40ε κ.ν. 2190/1920] Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2000 Η γενική συνέλευση : Άρθρα 25-35Γ κ.ν. 2190/1920 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2000 Το διοικητικό συμβούλιο : Άρθρα 18-24 κ.ν. 2190/1920 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1992 Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας : Ν. 2190/1920, άρθρα 41-112 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1992 Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας : Άρθρα 1-40 ε, Ν. 2190/20 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1991 Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας : Ειδικοί τύποι ανώνυμων εταιριών Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Οψεις του νέου δικαίου της αφερεγγυότητας : (Ν 4738/2020) Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2023 Οψεις του νέου δικαίου της αφερεγγυότητας : (Ν 4738/2020) Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Τίτλοι Κτήσης Μετόχων (Warrants) : Εταιρικοί και Καλυμμένοι Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Το Δίκαιο ως θεμέλιο μιας σύγχρονης και αναπτυσσόμενης οικονομίας : 6ο Πανελλήνιο συνέδριο e-Θέμις Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Innovation Law, Δίκαιο & Καινοτομία : 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-Θέμις Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Innovation Law, Δίκαιο & Καινοτομία : 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-Θέμις Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο