Οι πρόσφατες εξέλιξεις του Πτωχευτικού Δικαίου
27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-589-5
Ελληνική, Νέα
€ 60.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
480 σελ.