Οι πρόσφατες εξέλιξεις του Πτωχευτικού Δικαίου
27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-589-5
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 64.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
480 σελ.
Add: 2018-11-23 11:45:48 - Upd: 2022-04-20 12:19:23