Ανώνυμη εταιρία και κεφαλαιαγορά. Η προστασία του επενδυτή
11ο πανελλήνιο συνέδριο εμπορικού δικαίου
Επιμέλεια: Μαύρος, Γ.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-0823-8
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 11/2002
Ελληνική, Νέα
€ 65.93 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 826 γρ, 531 σελ.