Σύγχρονα ζητήματα της οικογενειακής επιχείρησης
25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-074-6
Ελληνική, Νέα
€ 35.00 (περ. ΦΠΑ 24%)
eBook, PDF
512 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα