Υποχρεώσεις Χρηματοπιστωτικών Φορέων
29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-303-6
Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 1/9/2022
€ 50.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, HTML
1 σελ.