Υποχρεώσεις Χρηματοπιστωτικών Φορέων
29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-303-6
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 3/2021
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 53.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
472 σελ.

Add: 2021-03-01 16:08:15 - Upd: 2023-03-15 11:39:21