Ρόκας, Ιωάννης Κ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Ναυτικό Δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2021 Ναυτικό Δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Το συμβατικό ασφαλιστικό δίκαιο - Επιχείρηση : Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Μέρος Α και Μέρος Β Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2021 Υποχρεώσεις Χρηματοπιστωτικών Φορέων : 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Υποχρεώσεις Χρηματοπιστωτικών Φορέων : 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Ασφαλιστικό Δίκαιο : Από τη θεωρία στην πράξη Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Ασφαλιστικό Δίκαιο : Από τη θεωρία στην πράξη Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2019 Εταιρίες : Εισαγωγή στο Δίκαιο των Εταιριών του Εμπορικού Δίκαιου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Ασφαλιστική διαμεσολάβηση : Η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων μετά την εφαρμογή της Οδηγίας IDD Το νέο ελληνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο Κριτικές παρατηρήσεις/σχόλια κατ’ άρθρο στο ν. 4583/2018 [εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2016/97 και άλλες διατάξεις] Περιέχει και τα κείμενα των IDD, PRIIPs, KID, POG, PID, IBIPs & των σχετικών Κατ.Γραμ. EIOPA Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Ασφαλιστικό Δίκαιο : Εισηγήσεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Ρυθμίσεις αφερεγγυότητας - Βασική Νομοθεσία : Ερμηνευτικά σχόλια/Παρατηρήσεις • Πτωχευτικός Κώδικας • Διαχειριστής Αφερεγγυότητας • Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα • Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών Επιχειρήσεων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Εταιρίες : Εισαγωγή στο Δίκαιο των Εταιριών του Εμπορικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Συμβατικό ασφαλιστικό δίκαιο : Γενική εισαγωγή στο θεσμικό πλαίσιο - Γενικός μέρος του δικαίου της ασφαλιστικής σύμβασης - Ειδικό μέρος του δικαίου της ασφαλιστικής σύμβασης (ασφάλιση πραγμάτων και λοιπών αγαθών, η ασφάλιση αστικής ευθύνης, θαλάσσια και αεροπορική ασφάλιση, ασφάλιση προσώπων) Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 SOLVENCY II - Εποπτεία των (Αντ)ασφαλιστικών Επιχειρήσεων : Κριτικές παρατηρήσεις/σχόλια κατ’ άρθρο στο ν. 4364/05.02.2016 [προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ) και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης] Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Εμπορικό Δίκαιο : Γενικό Μέρος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Εμπορικό Δίκαιο : Γενικό Μέρος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Ναυτικό Δίκαιο : Πλήρως αναθεωρημένη έκδοση του συγγράμματος Ι. Ρόκα, Εισαγωγή στο Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2014 Ασφαλιστικό Δίκαιο - Εισηγήσεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Ασφαλιστικό Δίκαιο - Εισηγήσεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Ασφαλιστική Σύμβαση : Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν. 2496/1997 Συγγραφέας, Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Ασφαλιστική Σύμβαση : Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν. 2496/1997 Επιστημονική επιμέλεια , Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Ασφαλιστικό δίκαιο: Εισηγήσεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Ασφαλιστικός κώδικας : Νομοθεσία, ερμηνευτικά σχόλια, κριτικές παρατηρήσεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Εισαγωγή στο δίκαιο των επιχειρήσεων Συγγραφέας Μπένου Γ. Χαρτόδετο
2011 Εμπορικό δίκαιο : Γενικό μέρος, έμποροι, εμπορικές συναλλαγές, αξιόγραφα, βιομηχανική ιδιοκτησία, ανταγωνισμός Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Εταιρίες : Εισαγωγή στο δίκαιο των εταιριών του εμπορικού δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η κεφαλαιαγορά : Θεσμικό πλαίσιο, κριτικές παρατηρήσεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Insurance Intermediaries : Distribution of Insurance Products: AIDA Working Party (May 2007 - May 2010) Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Ασφαλιστικό δίκαιο: εισηγήσεις Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2008 Ασφαλιστικός κώδικας: η βασική νομοθεσία της ιδιωτικής ασφάλισης: ερμηνευτικά σχόλια και κριτικές παρατηρήσεις Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2008 Ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο των εμπορικών εταιριών : Μια εισαγωγή Συγγραφέας Μπένου Γ. Χαρτόδετο
2007 Η πορεία προς το σύγχρονο ασφαλιστικό δίκαιο, 1984-2006 Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2006 Ιδιωτική ασφάλιση: δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης και της ασφαλιστικής επιχείρησης Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Ιδιωτική ασφάλιση: δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης και της ασφαλιστικής επιχείρησης Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Ιδιωτική ασφάλιση : Δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης, της ασφαλιστικής επιχείρησης και των διαμεσολαβούντων Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Ασφαλιστικός κώδικας : Ιδιωτική κωδικοποίηση: Παρατηρήσεις Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Θαλάσσια ρύπανση : Το πρόβλημα της αποζημιώσης και των κυρώσεων: 5ο διεθνές συνέδριο ναυτικού δικαίου, Πειραιάς, 29 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 2004 Εισήγηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 The Hellenic Law on Insurance Contracts Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Ιδιωτική ασφάλιση : Δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης, της ασφαλιστικής επιχείρησης και των διαμεσολαβούντων στην ιδιωτική ασφάλιση: Με βάση τον ΑσφΝ και τα νεώτερα εθνικά και κοινοτικά νομοθετήματα Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Δερματόδετο
2002 Εισαγωγή στο δίκαιο των επιχειρήσεων Συγγραφέας Μπένου Γ. Χαρτόδετο
2002 Εισαγωγή στο ιδιωτικό ναυτικό δίκαιο Συγγραφέας Μπένου Γ. Χαρτόδετο
2002 Ιδιωτική ασφάλιση : Δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης, της ασφαλιστικής επιχείρησης και των διαμεσολαβούντων στην ιδιωτική ασφάλιση: Με βάση τον ΑσφΝ και τα νεώτερα εθνικά και κοινοτικά νομοθετήματα Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Introduction to Greek Private Maritime Law Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Εισαγωγή στο δίκαιο των εμπορικών εταιριών : Πανεπιστημιακές παραδόσεις Συγγραφέας Οικονομικόν Χαρτόδετο
1998 Ιδιωτική ασφάλιση : Εισαγωγή στο δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης, της ασφαλιστικής επιχείρησης και των διαμεσολαβούντων στην ιδιωτική ασφάλιση: Με βάση το ν. 2496/1997 για την ασφαλιστική σύμβαση και το π.δ. 252/1996 για την εναρμόνιση του δικαίου της ασφαλιστικής επιχείρησης στις τελευταίες κοινοτικές οδηγίες. Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Εισαγωγή στο ιδιωτικό ναυτικό δίκαιο Συγγραφέας Οικονομικόν Χαρτόδετο
1997 Ευθύνη για τα προϊόντα Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Γνωμοδοτήσεις : Βιομηχανική ιδιοκτησία, 1991-1996 Συγγραφέας Οικονομικόν Χαρτόδετο
1996 Εισαγωγή στο δίκαιο των επιχειρήσεων Συγγραφέας Οικονομικόν Χαρτόδετο
1995 Εισαγωγή στο δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης Συγγραφέας Οικονομικόν Χαρτόδετο
1993 Hellenic Insurance Law Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Ναυτικό Δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2021 Ναυτικό Δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Το συμβατικό ασφαλιστικό δίκαιο - Επιχείρηση : Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Μέρος Α και Μέρος Β Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2021 Υποχρεώσεις Χρηματοπιστωτικών Φορέων : 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Υποχρεώσεις Χρηματοπιστωτικών Φορέων : 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Ασφαλιστικό Δίκαιο : Από τη θεωρία στην πράξη Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Ασφαλιστικό Δίκαιο : Από τη θεωρία στην πράξη Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2019 Εταιρίες : Εισαγωγή στο Δίκαιο των Εταιριών του Εμπορικού Δίκαιου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Ασφαλιστική διαμεσολάβηση : Η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων μετά την εφαρμογή της Οδηγίας IDD Το νέο ελληνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο Κριτικές παρατηρήσεις/σχόλια κατ’ άρθρο στο ν. 4583/2018 [εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2016/97 και άλλες διατάξεις] Περιέχει και τα κείμενα των IDD, PRIIPs, KID, POG, PID, IBIPs & των σχετικών Κατ.Γραμ. EIOPA Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Ασφαλιστικό Δίκαιο : Εισηγήσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Ρυθμίσεις αφερεγγυότητας - Βασική Νομοθεσία : Ερμηνευτικά σχόλια/Παρατηρήσεις • Πτωχευτικός Κώδικας • Διαχειριστής Αφερεγγυότητας • Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα • Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών Επιχειρήσεων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Εταιρίες : Εισαγωγή στο Δίκαιο των Εταιριών του Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Συμβατικό ασφαλιστικό δίκαιο : Γενική εισαγωγή στο θεσμικό πλαίσιο - Γενικός μέρος του δικαίου της ασφαλιστικής σύμβασης - Ειδικό μέρος του δικαίου της ασφαλιστικής σύμβασης (ασφάλιση πραγμάτων και λοιπών αγαθών, η ασφάλιση αστικής ευθύνης, θαλάσσια και αεροπορική ασφάλιση, ασφάλιση προσώπων) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 SOLVENCY II - Εποπτεία των (Αντ)ασφαλιστικών Επιχειρήσεων : Κριτικές παρατηρήσεις/σχόλια κατ’ άρθρο στο ν. 4364/05.02.2016 [προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ) και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Εμπορικό Δίκαιο : Γενικό Μέρος Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Εμπορικό Δίκαιο : Γενικό Μέρος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Ναυτικό Δίκαιο : Πλήρως αναθεωρημένη έκδοση του συγγράμματος Ι. Ρόκα, Εισαγωγή στο Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2014 Ασφαλιστικό Δίκαιο - Εισηγήσεις Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Ασφαλιστικό Δίκαιο - Εισηγήσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Ασφαλιστική Σύμβαση : Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν. 2496/1997 Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Ασφαλιστική Σύμβαση : Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν. 2496/1997 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Ασφαλιστικό δίκαιο: Εισηγήσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Ασφαλιστικός κώδικας : Νομοθεσία, ερμηνευτικά σχόλια, κριτικές παρατηρήσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Εισαγωγή στο δίκαιο των επιχειρήσεων Μπένου Γ. Χαρτόδετο
2011 Εμπορικό δίκαιο : Γενικό μέρος, έμποροι, εμπορικές συναλλαγές, αξιόγραφα, βιομηχανική ιδιοκτησία, ανταγωνισμός Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Εταιρίες : Εισαγωγή στο δίκαιο των εταιριών του εμπορικού δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η κεφαλαιαγορά : Θεσμικό πλαίσιο, κριτικές παρατηρήσεις Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2008 Ασφαλιστικό δίκαιο: εισηγήσεις Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2008 Ασφαλιστικός κώδικας: η βασική νομοθεσία της ιδιωτικής ασφάλισης: ερμηνευτικά σχόλια και κριτικές παρατηρήσεις Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2008 Ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο των εμπορικών εταιριών : Μια εισαγωγή Μπένου Γ. Χαρτόδετο
2007 Η πορεία προς το σύγχρονο ασφαλιστικό δίκαιο, 1984-2006 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2006 Ιδιωτική ασφάλιση: δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης και της ασφαλιστικής επιχείρησης Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Ιδιωτική ασφάλιση: δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης και της ασφαλιστικής επιχείρησης Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Ιδιωτική ασφάλιση : Δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης, της ασφαλιστικής επιχείρησης και των διαμεσολαβούντων Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Ασφαλιστικός κώδικας : Ιδιωτική κωδικοποίηση: Παρατηρήσεις Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 The Hellenic Law on Insurance Contracts Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Ιδιωτική ασφάλιση : Δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης, της ασφαλιστικής επιχείρησης και των διαμεσολαβούντων στην ιδιωτική ασφάλιση: Με βάση τον ΑσφΝ και τα νεώτερα εθνικά και κοινοτικά νομοθετήματα Σάκκουλας Αντ. Ν. Δερματόδετο
2002 Εισαγωγή στο δίκαιο των επιχειρήσεων Μπένου Γ. Χαρτόδετο
2002 Εισαγωγή στο ιδιωτικό ναυτικό δίκαιο Μπένου Γ. Χαρτόδετο
2002 Ιδιωτική ασφάλιση : Δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης, της ασφαλιστικής επιχείρησης και των διαμεσολαβούντων στην ιδιωτική ασφάλιση: Με βάση τον ΑσφΝ και τα νεώτερα εθνικά και κοινοτικά νομοθετήματα Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Introduction to Greek Private Maritime Law Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Εισαγωγή στο δίκαιο των εμπορικών εταιριών : Πανεπιστημιακές παραδόσεις Οικονομικόν Χαρτόδετο
1998 Ιδιωτική ασφάλιση : Εισαγωγή στο δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης, της ασφαλιστικής επιχείρησης και των διαμεσολαβούντων στην ιδιωτική ασφάλιση: Με βάση το ν. 2496/1997 για την ασφαλιστική σύμβαση και το π.δ. 252/1996 για την εναρμόνιση του δικαίου της ασφαλιστικής επιχείρησης στις τελευταίες κοινοτικές οδηγίες. Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Εισαγωγή στο ιδιωτικό ναυτικό δίκαιο Οικονομικόν Χαρτόδετο
1997 Ευθύνη για τα προϊόντα Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Γνωμοδοτήσεις : Βιομηχανική ιδιοκτησία, 1991-1996 Οικονομικόν Χαρτόδετο
1996 Εισαγωγή στο δίκαιο των επιχειρήσεων Οικονομικόν Χαρτόδετο
1995 Εισαγωγή στο δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης Οικονομικόν Χαρτόδετο
1993 Hellenic Insurance Law Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Insurance Intermediaries : Distribution of Insurance Products: AIDA Working Party (May 2007 - May 2010) Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2004 Θαλάσσια ρύπανση : Το πρόβλημα της αποζημιώσης και των κυρώσεων: 5ο διεθνές συνέδριο ναυτικού δικαίου, Πειραιάς, 29 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 2004 Εισήγηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο