Αλεξανδρίδου, Ελίζα Δ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Τιμητικός τόμος στο Λευτέρη Γ. Σκαλίδη Συγγραφέας Εκδόσεις Ius Σκληρόδετο
2023 Το Νέο Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή : Ελληνικό-Ενωσιακό Συγγραφέας, Επιμέλεια τόμου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2021 Υποχρεώσεις Χρηματοπιστωτικών Φορέων : 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2021 Υποχρεώσεις Χρηματοπιστωτικών Φορέων : 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών : Προσωπικές & Κεφαλαιουχικές Εταιρίες - Εταιρικοί Μετασχηματισμοί Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Λαδά Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή : Ελληνικό-Ενωσιακό Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Πιστωτικά Ιδρύματα : Νομικές & Θεσμικές Οψεις Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών : Προσωπικές & Κεφαλαιουχικές Εταιρίες Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών : Προσωπικές & Κεφαλαιουχικές Εταιρίες Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή : Ελληνικό-Ενωσιακό Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή : Ελληνικό-Ενωσιακό Επιμέλεια κειμένου , Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 Σύνταγμα, δημοκρατία και πολιτειακοί θεσμοί : Μνήμη Γιώργου Παπαδημητρίου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Δίκαιο εμπορικών εταιριών : Προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου : Ελληνικό και κοινοτικό Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Δίκαιο εμπορικών εταιριών : Κεφαλαιουχικές εταιρίες Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Δίκαιο προστασίας καταναλωτή Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2007 Δίκαιο εμπορικών εταιριών Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Η προστασία του καταναλωτή στις τραπεζικές συναλλαγές : Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Αθήνα, 7 Ιουνίου 2002 Εισήγηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Πρακτικά θέματα στο δίκαιο των εμπορικών εταιριών Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2000 Δίκαιο εμπορικών εταιρειών : Κεφαλαιουχικές εταιρίες Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1998 Πρακτικά θέματα στο δίκαιο των εμπορικών εταιριών Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1996 Δίκαιο προστασίας του καταναλωτή : Ελληνικό και κοινοτικό Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1995 Δίκαιο εμπορικών εταιριών : Κεφαλαιουχικές εταιρίες, ανώνυμη εταιρία Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1995 Δίκαιο εμπορικών εταιριών : Προσωπικές εταιρίες Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1994 Ζητήματα εμπορικού δικαίου και δικαίου προστασίας του καταναλωτή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1992 Αθέμιτος ανταγωνισμός και προστασία του καταναλωτή : Μετά την ψήφιση του ν. 1961/ 91 περί προστασίας του καταναλωτή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Τιμητικός τόμος στο Λευτέρη Γ. Σκαλίδη Εκδόσεις Ius Σκληρόδετο
2023 Το Νέο Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή : Ελληνικό-Ενωσιακό Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2021 Υποχρεώσεις Χρηματοπιστωτικών Φορέων : 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2021 Υποχρεώσεις Χρηματοπιστωτικών Φορέων : 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών : Προσωπικές & Κεφαλαιουχικές Εταιρίες - Εταιρικοί Μετασχηματισμοί Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Λαδά Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών : Προσωπικές & Κεφαλαιουχικές Εταιρίες Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών : Προσωπικές & Κεφαλαιουχικές Εταιρίες Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή : Ελληνικό-Ενωσιακό Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή : Ελληνικό-Ενωσιακό Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 Σύνταγμα, δημοκρατία και πολιτειακοί θεσμοί : Μνήμη Γιώργου Παπαδημητρίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Δίκαιο εμπορικών εταιριών : Προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου : Ελληνικό και κοινοτικό Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Δίκαιο εμπορικών εταιριών : Κεφαλαιουχικές εταιρίες Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Δίκαιο προστασίας καταναλωτή Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2007 Δίκαιο εμπορικών εταιριών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2001 Πρακτικά θέματα στο δίκαιο των εμπορικών εταιριών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2000 Δίκαιο εμπορικών εταιρειών : Κεφαλαιουχικές εταιρίες Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1998 Πρακτικά θέματα στο δίκαιο των εμπορικών εταιριών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1996 Δίκαιο προστασίας του καταναλωτή : Ελληνικό και κοινοτικό Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1995 Δίκαιο εμπορικών εταιριών : Κεφαλαιουχικές εταιρίες, ανώνυμη εταιρία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1995 Δίκαιο εμπορικών εταιριών : Προσωπικές εταιρίες Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1994 Ζητήματα εμπορικού δικαίου και δικαίου προστασίας του καταναλωτή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1992 Αθέμιτος ανταγωνισμός και προστασία του καταναλωτή : Μετά την ψήφιση του ν. 1961/ 91 περί προστασίας του καταναλωτή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Το Νέο Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή : Ελληνικό-Ενωσιακό Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή : Ελληνικό-Ενωσιακό Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Πιστωτικά Ιδρύματα : Νομικές & Θεσμικές Οψεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή : Ελληνικό-Ενωσιακό Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή : Ελληνικό-Ενωσιακό Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2004 Η προστασία του καταναλωτή στις τραπεζικές συναλλαγές : Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Αθήνα, 7 Ιουνίου 2002 Εισήγηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο