Δίκαιο προστασίας καταναλωτή
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-272-517-7
Ελληνική, Νέα
€ 100.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
784 σελ.